logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych we Francji
Stacje paliwowe UTA: ponad 4885 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 2390 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 20 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 1425 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 795 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: ponad 85 stacji
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: ponad 60 stacji
Plus Services: ponad 1105 stacji
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady, dwa tunele i trzy mosty
Pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

Dalsze informacje o opłatach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA we Francji: