logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych we Francji
Stacje paliwowe UTA: ponad 4110 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 2165 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 15 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 1370 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 715 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: ponad 30 stacji
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: ponad 25 stacji
Usługi dodatkowe: ponad 795 stacji
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady, dwa tunele i trzy mosty
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

Dalsze informacje o opłątach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA we Francji: