logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA w Danii
Stacje paliwowe UTA: ponad 850 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 95 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 90 stacji
- w tym oferujące biodiesel: 5 stacji
Plus Services: ponad 180 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu (Eurowinieta);
Most Storebaelt i połączenie Ǿresund (punkt poboru opłat)
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Pojazdy ciężarowe od 12 t (autostrady i drogi szybkiego ruchu);
Wszystkie pojazdy (most Storebælt i połączenie Ǿresund)

Dalsze informacje o opłatach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Danii: