logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Polsce
Stacje paliwowe UTA: ponad 4785 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 4640 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 1140 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 3370 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 120 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: 2 stacje
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: 2 stacje
Usługi dodatkowe: ponad 1070 stacji
System poboru opłat: 1). Państwowy, elektroniczny system pobierania opłat drogowych: Pobieranie opłat drogowych za pomocą sprzętu z technologią GNSS np. UTA Edenred One
2) Trasy z prywatnymi koncesjonariuszami (część autostrad A1, A2, A4)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wybrane autostrady państwowe i prywatne, drogi krajowe i autostrady
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy ponad 3.5 t

Dalsze informacje o opłątach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Polsce: