logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Hiszpanii
Stacje paliwowe UTA: Ponad 5045 stacji
Altern. rodzaje paliw: Ponad 4575 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 95 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: Ponad 3900 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 420 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: 90 stacji
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: ponad 65 stacji
Plus Services: ponad 815 stacji
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Prawie wszystkie autostrady i tunele
Pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

Dalsze informacje o opłatach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Hiszpanii: