logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Hiszpanii
Stacje paliwowe UTA: ponad 1785 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 930 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 95 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 710 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 40 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: 34 stacje
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: ponad 45 stacji
Usługi dodatkowe: ponad 590 stacji
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Prawie wszystkie autostrady i tunele
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

Dalsze informacje o opłątach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Hiszpanii: