logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Norwegii
Stacje paliwowe UTA: ponad 1000 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 135 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 105 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 10 stacji
Plus Services: ponad 305 stacji
System poboru opłat: Na podstawie liczby przejechanych kilometrów
Drogi podlegające opłacie drogowej: 42 trasy lub obszary; wiele obszarów miejskich, mostów i tuneli;
Poszczególne odcinki tras
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

Dalsze informacje o opłatach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Norwegii: