logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Republice Czeskiej
Stacje paliwowe UTA: ponad 1375 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 880 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 605 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 130 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 100 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: ponad 40 stacji
Plus Services: ponad 660 stacji
System poboru opłat: Na podstawie przebytej odległości (MYTO CZ OBU); na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i wybrane drogi federalne
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy z wyjątkiem motocykli

Dalsze informacje o opłatach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Republice Czeskiej.