logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Irlandii
Stacje paliwowe UTA: ponad 365 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 40 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 40 stacji
Plus Services: ponad 40 stacji
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Most East, cztery odcinki autostrad, tunel Dublin Port Tunnel
Pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Irlandii: