logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Szwajcarii
Stacje paliwowe UTA: ponad 1300 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 140 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 100 stacji
- w tym oferujące autogaz: 14 stacji
- w tym oferujące biodiesel: 3 stacje
- w tym oferujące gaz ziemny: ponad 20 stacji
Plus Services: ponad 290 stacji
System poboru opłat: LSVA (opłata od pojazdów ciężkich w zależności od mocy)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady, cała sieć dróg i dwa tunele graniczne
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy do 3,5 t (dotyczy autostrad)
Wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t (dotyczy całej sieci dróg)
Wszystkie pojazdy (dotyczy tuneli granicznych)

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Szwajcarii: