logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych na Węgrzech
Stacje paliwowe UTA: ponad 860 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 475 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 295 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 165 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 5 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: 3 stacje
Plus Services: ponad 105 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Autostrady M1, M3, M5 i M7 oraz kilka dróg głównych
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy (dotyczy autostrad); wszystkie pojazdy powyżej 12 t (dotyczy dróg federalnych)

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA na Węgrzech: