logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych na Węgrzech
Stacje paliwowe UTA: ponad 835 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 445 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 280 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 155 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 5 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: 1 stacja
Usługi dodatkowe: ponad 70 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Autostrady M1, M3, M5 i M7 oraz kilka dróg głównych
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy (dotyczy autostrad); wszystkie pojazdy powyżej 12 t (dotyczy dróg federalnych)

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA na Węgrzech: