logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA w Austrii
Stacje paliwowe UTA: ponad 1725 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 825 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 700 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 25 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: ponad 55 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 35 stacji
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: 1 stacja
Usługi dodatkowe: ponad 560 stacji
System poboru opłat: Na podstawie liczby przejechanych kilometrów poprzez system mikrofalowy (GO-Box); na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

Dalsze informacje o opłątach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Austrii: