logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA w Holandii
Stacje paliwowe UTA: ponad 2125 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 1350 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 610 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 1060 stacji
- w tym oferujące biodiesel: 20 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: ponad 40 stacji
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: ponad 10 stacji
Usługi dodatkowe: ponad 260 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cała sieć dróg wyższej rangi (Eurowinieta)
Tunele Westerschelde i Kil Tunnels, most Nieuwerbrug (punkt poboru opłat)
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Pojazdy ciężarowe od 12 t (cała sieć dróg); wszystkie pojazdy (tunele i mosty)

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Holandii: