logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Grecji
Stacje paliwowe UTA: ponad 545 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 310 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 50 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 195 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 60 stacji
Plus Services: ponad 45 stacji
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Kilka autostrad i dróg krajowych, autostrada Attiki Odos, most Rio-Andirio
Pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Grecji: