logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych na Słowacji
Stacje paliwowe UTA: ponad 690 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 375 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 210 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 140 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 23 stacje
- w tym oferujące gaz ziemny: 2 stacje
Plus Services: ponad 640 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi klasy pierwszej
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy (autostrady); pojazdy o masie powyżej 3,5 t (autostrady i drogi klasy pierwszej)

Dalsze informacje o opłatach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA na Słowacji: