logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA w Rumunii
Stacje paliwowe UTA: ponad 1110 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 670 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 465 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 145 stacji
- w tym oferujące biodiesel: ponad 55 stacji
Plus Services: ponad 55 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winiety); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady (winiety); most na Dunaju (punkt poboru opłat)
Pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Rumunii: