logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych na Litwie
Stacje paliwowe UTA: ponad 485 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 590 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 300 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 290 stacji
- w tym oferujące biodiesel: 3 stacje
- w tym oferujące gaz ziemny: 1 stacja
Usługi dodatkowe: ponad 65 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (system podobny do winiet)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cała sieć dróg wyższej rangi
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy ciężarowe oraz wszystkie autobusy powyżej 8 miejsc

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA na Litwie: