logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Litwie
Stacje paliwowe UTA: ponad 495 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 615 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 310 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 295 stacji
- w tym oferujące biodiesel: 3 stacje
- w tym oferujące gaz ziemny: 1 stacja
Plus Services: ponad 70 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (system podobny do winiet)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cała sieć dróg wyższej rangi
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy ciężarowe oraz wszystkie autobusy powyżej 8 miejsc

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA na Litwie: