logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Serbii
Stacje paliwowe UTA: ponad 235 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 235 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 140 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 90 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: 2 stacje
Plus Services: ponad 20 stacji
System poboru opłat: Na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (podatek drogowy)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cała sieć dróg, wszystkie autostrady
Pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej Cała sieć drogowa: pojazdy zagraniczne w transporcie towarów o masie powyżej 3,5 t;
Autostrady: wszystkie pojazdy silnikowe

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Serbii: