logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych na Łotwie
Stacje paliwowe UTA: ponad 330 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 215 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 150 stacji
- w tym oferujące autogaz: ponad 50 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: 10 stacji
Plus Services: ponad 40 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (system podobny do opłat miejskich)
Drogi podlegające opłacie drogowej: W mieście Jurmała
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA na Łotwie: