logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej
  • Paliwo
Krótki przegląd usług UTA dostępnych w Szwecji
Stacje paliwowe UTA: ponad 1190 stacji
Altern. rodzaje paliw: ponad 150 stacji
- w tym oferujące płyn AdBlue: ponad 75 stacji
- w tym oferujące autogaz: 4 stacje
- w tym oferujące biodiesel: ponad 15 stacji
- w tym oferujące gaz ziemny: ponad 25 stacji
- w tym oferujące skroplony gaz ziemny: ponad 25 stacji
Plus Services: ponad 215 stacji
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i niektóre drogi szybkiego ruchu (Eurowinieta);
Połączenie Ǿresund
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Pojazdy ciężarowe od 12 t (autostrady i drogi szybkiego ruchu);
Wszystkie pojazdy (połączenie Ǿresund)

Dalsze informacje o opłatach drogowych:

Możesz skorzystać również z oferty kompleksowych usług UTA w Holandii: