Logo firmy UTA-an edenred

24 czerwca - start systemu e-TOLL

Polski Rząd poinformował o starcie systemu e-TOLL – nowego systemu poboru opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych  > 3,5 t z dniem 24.06.2021 r. 

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie sytemu e-TOLL: https://www.gov.pl/web/kas/24-czerwca-startuje-system-e-toll.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania myta w systemie e-TOLL z UTA niebawem.