logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej

UTA SmartConnect® - rozwiązanie telematyczne optymalizujące zarządzanie flotą

UTA rozszerza swoje portfolio usług cyfrowych, oferując UTA SmartConnect®. Nowe rozwiązanie jest powiązane z urządzeniem pokładowym UTA One®, co pozwala połączyć zalety usługi telematycznej i usługi rozliczania opłat drogowych w jednym urządzeniu.

UTA SmartConnect® zapewnia firmom spedycyjnym i transportowym stałą łączność ze swoją flotą – i to w całej Europie. Za pomocą lokalizacji GPS można szybko i łatwo określić pozycję i trasę każdego pojazdu, a także dokładnie ocenić, jak długo będzie trwała podróż do wyznaczonego celu. Dzięki funkcji śledzenia w czasie rzeczywistym, menedżerowie floty mogą sprawnie planować i zarządzać złożonymi łańcuchami dostaw.  W rezultacie zwiększa to efektywność produkcji oraz pozytywnie wpływa na zadowolenie klientów.

Przy pomocy tylko jednego przycisku można uzyskać szczegółowe raporty dotyczące po-szczególnych pojazdów.  System rejestruje informacje o ich aktywności, na przykład przebytą trasę czy zużycie paliwa. Automatyczne powiadomienia pozwalają zarządzać wydajnym tanko-waniem. UTA SmartConnect® wskazuje najbliższe stacje paliw, na których kierowcy mogą ko-rzystnie tankować z kartą UTA. W tym celu wystarczy wczytać punkty akceptacji UTA do urzą-dzenia nawigacyjnego lub bezpośrednio do UTA SmartConnect®. Pozwala to na maksymalną optymalizację planowania i zarządzania, dzięki czemu kierowcy i menedżerowie flot oszczędzają swój cenny czas. Oprócz tego system telematyczny UTA SmartConnect® z wyprzedzeniem informuje o utrudnieniach w ruchu, co umożliwia wybranie alternatywnej trasy i wcześniejsze poinformowanie odbiorcy towarów o możliwym opóźnieniu.

Aktywacja UTA SmartConnect® jest możliwa z wykorzystaniem UTA One®, interoperacyjnego urządzenia do poboru myta w Europie. Obecni klienci UTA mogą zamówić tę usłu-gę w Panelu Klienta na stronie internetowej UTA. Natomiast nowi klienci chcący korzystać z UTA SmartConnect® powinni zaopatrzyć się w urządzenie pokładowe UTA One®.

Więcej informacji na temat UTA SmartConnect® można znaleźć pod adresem:
https://web.uta.com/pl/solutions/products-58je/telematics-solutions