Logo firmy UTA-an edenred

UTA One® - interoperacyjne urządzenie do uiszczania myta od dziś również w Skandynawii i Szwajcarii

Do tej pory z UTA One® można było uiszczać myto w Niemczech, Austrii, Belgii (również opłaty za tunel Liefkenshoek), we Francji, Hiszpanii i Portugalii, we Włoszech oraz w Polsce (A4). Teraz urządzenie działa również w Skandynawii: na drogach płatnych w Norwegii (dodatkowo mosty i promy), mostach w Szwecji i Danii, oraz pozwala wygodnie regulować opłaty drogowe w Szwajcarii (łącznie z Liechtenstein).

Dzięki rozszerzeniu zakresu działania o kolejne systemy,aktualnie UTA One® umożliwia uiszczanie myta w 13 systemach w 12 krajach europejskich, stając się tym samym najbardziej kompleksowym rozwiązaniem w zakresie European Electronic Toll Service (EETS) na rynku.

"Jako lider innowacji jesteśmy zaangażowani w kształtowanie i rozwój europejskiego rynku mobilności” – mówi Carsten Bettermann, CEO w firmie UTA. „Dodając kolejne systemy opłat, ulepszyliśmy nasze sprawdzone rozwiązanie UTA One®, aby zapewnić klientom maksymalną wygodę użytkowania."

Nowe systemy opłat mogą być instalowane na urządzeniach UTA One® poprzez zdalną  aktualizację. Klient samodzielnie dokonuje aktywacji wybranego systemu po zalogowaniu się do Strefy Klienta w zamkniętej części strony www.uta.com.

Już w najbliższych miesiącach UTA planuje rozszerzenie zakresu działania na urządzenia UTA One®  na kolejne kraje. 

 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) jest jednym z wiodących dostawców kart paliwowych i serwisowych w Europie. Klienci biznesowi mogą używać kart UTA do bezgotówkowego tankowania paliwa – niezależnie od marki dostawcy– w ponad 67 000 punktów w 40 państwach Europy, a ponadto korzystać z innych usług w drodze, takich jak opłaty drogowe, usługi warsztatowe czy pomoc drogowa lub holowanie, czy też serwis zwrotu podatku VAT oraz ak-cyzy na paliwo realizowany dla klientów UTA przez partnera spółki. W 2019 r. spółka UTA zdobyła po raz piąty presti-żową nagrodę branżowego czasopisma VerkehrsRundschau w kategorii „kart paliwowych”; nagroda ta jest przyzna-wana co dwa lata na podstawie niezależnego badania rynkowego przeprowadzanego przez instytut Kleffmann. Firma UTA została założona w 1963 roku przez Heinricha Ecksteina i jest dziś własnością Edenred SA.

Więcej informacji: www.uta.com

Edenred to czołowa platforma usług i płatności oraz codzienny towarzysz pracy wielu osób, łączy 50 milionów pra-cowników i 2 miliony partnerów handlowych w 46 krajach za pośrednictwem ponad 850 000 klientów korporacyjnych. Edenred oferuje specjalne rozwiązania płatnicze w zakresie zakupów żywnościowych (kupony na posiłki), floty i mobil-ności (karty paliwowe, kupony dla osób dojeżdżających do pracy), promocji (kupony podarunkowe, platformy moty-wacyjne dla klientów) oraz płatności korporacyjnych (karty wirtualne). Rozwiązania te poprawiają samopoczucie i siłę nabywczą pracowników, zwiększają atrakcyjność i wydajność firmy oraz ożywiają rynek pracy oraz lokalną gospo-darkę.
10 000 pracowników Edenred każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby świat pracy był bezpieczniejszym, bardziej wydajnym i przyjaznym dla użytkownika ekosystemem.
W 2019 roku dzięki globalnym zasobom technologicznym Grupa osiągnęła obroty na poziomie 31 miliardów euro w większości za pośrednictwem urządzeń mobilnych, platform internetowych i kart płatniczych.
Firma Edenred notowana jest na paryskiej giełdzie papierów wartościowych Euronext i ujęta w następujących indek-sach: CAC Next 20, FTSE4Good i MSCI Europe.

Więcej informacji: www.edenred.com