Logo firmy UTA-an edenred

Łatwe zwroty podatku VAT

Skorzystaj z usług zwrotu podatku świadczonych przez naszego usługodawcę, firmę Nikosax

Firmy, prowadzące działalność na skalę międzynarodową, ale

 • nieświadczące usług, które podlegają opodatkowaniu VAT w danym kraju,
   
 • zamawiające tam towary lub usługi w celu prowadzenia swojej działalności, które są fakturowane z zagranicznym podatkiem VAT w wysokości do 27%,

zasadniczo mają prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT w ramach tzw. procedury zwrotu podatku naliczonego.

Warunkiem wstępnym jest to, aby taka firma miała prawo do odliczeń od podatku naliczonego w kraju, w którym ma swoją siedzibę. Ponadto, dyrektywy UE i umowy bilateralne o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują kwestie produktów i usług, w przypadku których VAT podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi. Nasz usługodawca, firma Nikosax, zajmie się wszystkim za Ciebie. Wystarczy, że udzielisz jej pełnomocnictwa, aby działała w tej kwestii w Twoim imieniu. 

 

Wybierz termin dla Twojego zwrotu podatku VAT

W zależności od Twoich potrzeb dostępne są trzy możliwości.

Ponieważ między wystawieniem faktury a otrzymaniem zwrotu podatku VAT może upłynąć nawet rok, UTA daje Ci możliwość uzyskania zwrotu wcześniej. Dzięki usłudze zwrotu kosztów oferowanej przez naszego usługodawcę, klienci UTA mogą wybrać jedną z trzech opcji czasu zwrotu kosztów:

 • Szybki zwrot*: Zwrot podatku jest wystawiany w ciągu 15 dni od otrzymania faktury.
   
 • Ustalona data zwrotu*: Zwrot podatku jest wystawiany w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału.
   
 • Zwykły zwrot*: Zwrot podatku jest wystawiany w ciągu 15 dni od przyznania zwortu przez władze.

*) Opcja dostępna wyłącznie dla kwot podatku VAT w wysokości co najmniej 400 EUR na kraj i na kwartał. Zwrot jest rozpatrywany po osiągnięciu minimalnej kwoty na kwartał i po złożeniu wniosku. Wybrana opcja dotyczy faktur VAT od wszystkich firm z danego kraju. Usługa zwrotu podatku VAT obejmuje obecnie wszystkie kraje UE, a także Szwajcarię i Norwegię. Natomiast opcje szybkiego zwrotu i zwrotu z ustaloną datą nie są jeszcze dostępne w Grecji, Wielkiej Brytanii, na Malcie, Cyprze i w Szwajcarii.