Logo UTA-an edenred company
O scurtă prezentare generală a UTA pentru Bulgaria
Stații de alimentare UTA: peste 500 stații
Tipuri alternative de combustibil peste 160 stații
- dintre care AdBlue peste 60 stații
- dintre care cu autogaz peste 100 stații
Servicii adiționale: peste 20 stații
Sistem de taxare rutieră: Determinat de timp (vinietă)
Drumurile ce fac obiectul taxei de drum  Întreaga rețea rutieră, Podul Dunării Ruse-Giurgiu
Vehicule supuse taxei de drum Toate

În plus, vă veți bucura de obișnuitele servicii generale în Bulgaria: