Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Palivo AdBlue

Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu s UTA Edenred

Roztok močoviny AdBlue zabezpečuje nielen chemickú úpravu výfukových plynov, ale zároveň znižuje aj spotrebu a obsah oxidov dusíka vo výfukových plynoch až o 90 %. AdBlue spĺňa normu Euro 6 pre vznetové motory a znižuje Váš dopad na životné prostredie.​

Za ekologickú prísadu môžete zaplatiť pomocou vašej palivovej karty UTA. Kúpte si ho v kanistri alebo si ho priamo načerpajte, ak je na to čerpacia stanica vybavená.

Tak či onak, AdBlue môžete získať jednoducho a bezhotovostne pomocou vašej palivovej karty UTA prostredníctvom našej siete akceptačných partnerov.

AdBlue: Fakty

Na splnenie prísnych emisných noriem EÚ musia byť novšie naftové osobné a nákladné vozidlá vybavené SCR katalyzátorom a vstrekovaním močoviny.

Emisná norma Euro 6 stanovuje, že naftové vozidlo môže emitovať len 80 namiesto 180 mikrogramov oxidov dusíka na kilometer. Toto nariadenie platí od 1. septembra 2014 pre novoregistrované vozidlá a od 1. septembra 2015 pre nové naftové vozidlá. Aby sa dosiahlo takéto zníženie emisií NOx, musia naftové vozidlá používať AdBlue. Preto sa v automobilovom priemysle v súčasnosti pri osobných vozidlách používajú SCR katalyzátory; pri nákladných vozidlách sa táto technológia používa už mnoho rokov.

Ako funguje technológia SCR?​

Technológia SCR (selektívna katalytická redukcia) využíva AdBlue na rozklad znečisťujúcich látok. AdBlue, registrovaná obchodná značka nemeckej asociácie automobilového priemyslu, pozostáva z 32,5 % močoviny a 67,5 % demineralizovanej vody. Táto zmes nemá zápach, nie je toxická a znižuje emisie oxidu dusíka (NOx) zo vznetových motorov až do 90 %. Močovina sa vstrekuje priamo do výfukových plynov, kde uvoľňuje amoniak. Amoniak reaguje s oxidom dusíka v SCR katalyzátore, kde sa vytvára dusík a vodná para. AdBlue je pre motor úplne neškodný.​

Systém kontroly motora zabezpečuje, že do výfukového systému sa vstrekuje optimálne množstvo AdBlue. Ide iba o štyri až šesť percent spotreby nafty. Prerobené na NKD s priemernou spotrebou 33,5 litrov nafty na 100 km je to približne 1,3 na 2 litrov AdBlue na 100 kilometer.

Kde si môžem zakúpiť AdBlue?

V celej Európe môžete s UTA Edenred získať AdBlue na približne 17,800 čerpacích staniciach – z toho je 8,800 čerpacích stanicích vybavených dávkovačmi AdBlue.

Vo väčšine prípadov sú palivové čerpadlá určené pre nákladné vozidlá, ktorých trysky nie sú kompatibilné s osobnými automobilmi. Hoci sú v súčasnosti k dispozícii plniace hrdlá na AdBlue aj pre dieselové osobné vozidlá alebo plug-in hybridy, tankovanie môže byť nepohodlné a pomalé. Je to preto, že systém je navrhnutý pre množstvá, ktoré potrebujú ťahače.

Ceny AdBlue sa na čerpacích staniciach pohybujú od 55 do 60 centov za liter.

AdBlue z 10-litrového kanistra​

Vodičom novších naftových vozidiel sa odporúča vytvoriť si zásobu AdBlue a podľa spotreby si ho dopĺňať z fľaše alebo z kanistra, ktorého cena je zvyčajne výhodnejšia. Fľaše alebo kanistre je možné zakúpiť v obchodoch pre domácich majstrov alebo na čerpacích staniciach.

Buďte však opatrní: ceny sa môžu pohybovať od 80 centov až do piatich eur za liter AdBlue! Oplatí sa porovnať si ceny.​

Ak je možné natankovať AdBlue ako zákazník UTA na čerpacej stanici, môžete na to využiť svoju palivovú kartu UTA. Rovnako môžete využiť Služby UTA Plus na ceste a dať si dotankovať AdBlue v dielni. Môžete tam využiť aj svoju kartu UTA.​

AdBlue pre vznetové motory​

Pri manipulácii s AdBlue je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel. Nádrž na AdBlue by mala byť chránená pred priamym slnečným svetlom a teplotami nad 30 stupňov. Ak sa použijú iné ako originálne nádoby, uistite sa, že sa v nich nenachádzajú iné kvapaliny. Inak je manipulácia s AdBlue bezproblémová.