Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku
  • Palivo
Stručný prehľad UTA v Holandsku
Čerpacie stanice UTA: viac ako 2 210 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 620 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 1 065 staníc
Čerpačky s bionaftou:​​​​​​​ viac ako 25 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 60 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG):​​​​​​​ viac ako 30 staníc
Plus Services: viac ako 670 staníc
Mýtny systém: Časovo obmedzený (diaľničná známka); v závislosti od najazdených kilometrov (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Celá cestná sieť vyššej kategórie (diaľničná známka Eurovignette)
Tunely Westerschelde a Kil, most Nieuwerbrug Bridge (mýtnica)
Vozidlá podliehajúce mýtu: NKD od 12 t (celá cestná sieť); všetky vozidlá (tunely a mosty)

Okrem toho budete môcť v Holandsku využiť zvyčajné všestranné služby: