Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

UTA kalendár sviatkov 2023

Všetky európske sviatky sviatky naraz

Náš UTA kalendár sviatkov vám poskytne prehľad všetkých sviatkov v celej Európe. UTA Edenred poskytuje každý rok kalendár sviatkov. Tento prehľad vám umožní ​​​​​​​pri ​​​​​​plánovaní trasy a riadení vozového parku zohľadniť európske sviatky​​​​​​​ a vyhnúť sa prípadným zákazom jazdy.

V uvedených krajinách môžete pomocou svojej palivovej a servisnej karty UTA využívať služby UTA a jej sieť viac ako na 75 000 miestach v 40 krajinách Európy, kde je UTA akceptovaná.

Tu nájdete UTA kalendár sviatkov na rok 2023: