Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Od osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel až po NKD, všetky vozidlá vypúšťajú skleníkové plyny. UTA Carbon Offset, súčasť programu UTA Edenred Move For Good, poskytuje jednoduchý spôsob ako znižovať CO2 stopu vášho vozového parku, kilometer po kilometri. Pomocou karty UTA Card sa emisie CO2 vášho vozového parku zaznamenávajú na liter zakúpeného paliva, mesačne sa vypočítavajú a kompenzujú sa investovaním do certifikovaných projektov ochrany klímy až do {[ #1:D3]} percent. Projekty sa konajú v Európskej únii aj mimo nej.

Vaša účasť v UTA Carbon Offset sa objaví na vašej mesačnej faktúre UTA. Dostanete ročný emisný certifikát ako dôkaz o kompenzácii CO2 vášho vozového parku za posledný rok. Okrem toho získate sadu marketingových nástrojov na propagáciu vášho pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

Uľahčíme vám urobiť niečo dobré pre životné prostredie s každým vozidlom vo vašom vozovom parku a s každým prejdeným kilometrom.

 

Pomáhanie životnému prostrediu a spoločnosti

Získate prístup k online portálu a prostredníctvom ovládacieho panela si môžete zobrazovať mesačné emisie CO2 vášho vozového parku a zodpovedajúce investície do projektov kompenzácie emisií. Nájdete tam aj zoznam aktuálnych projektov.

Portál obsahuje aj váš ročný certifikát o kompenzácii emisií CO2, ako aj sadu marketingových nástrojov, ktorá obsahuje príručku udržateľnosti pre váš vozový park, logo pre vašu webovú stránku, šablónu na tlač a ďalšie.
 
UTA Carbon Offset je v súlade s medzinárodnými uhlíkovými normami a registráciami a je každoročne kontrolovaný medzinárodne uznávanou audítorskou spoločnosťou. Program je spravovaný prostredníctvom partnerstva s PDI Technologies, globálnym poskytovateľom služieb udržateľnosti.

Ako UTA Carbon Offset funguje.

  • Emisie CO2 vašich vozidiel sa vypočítavajú mesačne na základe množstva paliva zakúpeného pomocou karty UTA Card.

  • Na hlavnom paneli vášho online portálu môžete vidieť svoju mesačnú kompenzáciu emisií CO2 a zoznam svojich projektov kompenzácie emisií.

  • UTA Carbon Offset zlepšuje bilanciu CO2 vášho vozového parku a kompenzuje ju certifikovanými projektmi až do 100 percent CO2 emisií vašich vozidiel.

  • Poplatok za program sa objaví na vašej mesačnej faktúre UTA Edenred.

Máte otázky? Odpovede nájdete tu.

Kompenzácie CO2 umožňujú spoločnostiam kompenzovať emisie skleníkových plynov (GHG) financovaním obnoviteľných energií, projektov na ochranu lesov a skládok.

Všetci v našom každodennom živote vytvárame emisie CO2 (známe aj ako stopa CO2), pričom niektoré z nich sú nevyhnutné. Na zníženie týchto vplyvov je program UTA Carbon Offset založený na troch pilieroch:

1. Výpočet emisií CO2

2. Znižovanie emisií

3. Kompenzácia za nevyhnutné emisie CO2 prostredníctvom projektov na ochranu klímy

Certifikáty CO2 sú nástroje, ktoré je možné prevádzať medzi spoločnosťami bez ohľadu na geografickú oblasť. Vydávajú ich vlády a certifikované inštitúcie a sú určené na ochranu životného prostredia znižovaním emisií skleníkových plynov. UTA Edenred chápe dôležitosť motivovania vodičov a manažérov vozového parku, aby znižovali emisie skleníkových plynov svojich vozidiel.

Program UTA Carbon Offset investuje do projektov, ktorých dopad na životné prostredie meria a garantuje PDI Technologies. Program UTA Carbon Offset a PDI Technologies zaručujú, že všetky offsetové projekty sú v súlade s nasledujúcim:

Dlhodobo:  emisie CO2 sa z dlhodobého hľadiska eliminujú

Merateľné: podporované projekty sú v súlade s medzinárodne uznávanými normami

Overené: tretia strana pravidelne kontroluje projekty

Jednorazovo: Certifikáty CO2 je možné predať iba raz

Máte nejaké otázky týkajúce sa UTA Carbon Offset?

Radi vám pomôžeme.

Ste zákazníkom UTA?

Ak ste zákazníkom spoločnosti UTA, kliknite sem:

My, spoločnosť UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, spracúvame vaše osobné údaje v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a výhradne na spracovanie žiadosti. Viac informácií o spracúvanie vašich osobných údajov a vašich právach ako dotknutá osoba nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.