Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Mýto v Európe

Cestné poplatky už takmer nikto neobchádza

Mýto je v Európe veľmi diskutovanou a zložitou témou. Čo však „mýto“ vlastne znamená a odkiaľ tento pojem pochádza?

Toto slovo pochádza z gréckeho slova „telos“ (daň) a základný význam tohto výrazu sa počas storočí nezmenil: mýto znamená poplatok vyberaný za používanie pozemných komunikácií (diaľnic, mostov, tunelov, ciest). Kým v minulosti išlo o jednoduchý výber mýtneho priamo na mieste, v současnosti je za výberom mýtneho rastúci trh s množstvom procesov a skutočným priemyslom. Niet divu, že mnohí by uprednostili partnera, ktorý by im pomohol zorientovať sa v džungli požiadaviek a špecifikácií a/alebo poskytol podporu pri spracovaní poplatkov.

Prehľad mýtneho podľa krajín

V dnešnej dobe sa mýto vyberá takmer v každej krajine Európy za vozidlá s hmotnosťou vyššou, ako je povolený súčet 3.5 t. Ľahké úžitkové vozidlá (osobné autá, motocykle, menšie prepravné autá atď.) takisto vo väčšine európskych krajín podliehajú poplatkom – dokonca aj keď ide o zvláštne mýtne úseky ako sú mosty, tunely alebo príležitostné poplatky v mestách za preťaženie dopravy. Skrátka, mýto sa teraz vyberá za používanie diaľnic alebo iných dopravných stavieb takmer všade v Európe.

Pokiaľ kliknete na danú krajinu na mape nižšie, získate o nej stručný prehľad v tabuľke alebo môžete získať viacej informácií na stránke s podrobnosťami.

Prehľad: Elektronické mýto Nemecko
Vozidlá podliehajúce mýtu:
všetky vozidlá/jazdné súpravy v nákladnej doprave od 3.5 t
Spoplatnené cesty
všetky diaľnice a pozemné komunikácie
Výpočet mýtneho
najazdené kilometre + počet náprav + emisná trieda
Osobité mýtne úseky cez UTA
Prechod cez tunely Herren a Warnow
Úhrada cestného mýta cez UTA
Registračné systémy: UTA One® next, OBU Toll Collect
Priama akceptácia: UTA Card (rezervácia trasy)
Úhrada osobitých mýtnych úsekov cez UTA
UTA MultiBox® ; UTA MultiBox®Light
Výhody UTA
Neskoršia úhrada s UTA s pohodlným platobným cieľom; podrobné vyúčtovanie možné až po úroveň ŠPZ

Spoplatnená krajina Nemecko
Prehľad: Elektronické mýto Belgicko
Vozidlá podliehajúce mýtu:
ŤNV > 3.5 t povolená celková hmotnosť a ťahače typu N1 BC
Spoplatnené cesty
Prevažne diaľnice, niektoré núdzové pruhy a miestne komunikácie
Výpočet mýtneho
na kilometre a v závislosti od emisnej triedy + typu cesty alebo regiónu + tonáže
Osobité mýtne úseky cez UTA
ŤNV / osobné vozidlo; Tunel Liefkenshoek
Úhrady mýtneho
UTA One® next
UTA MultiBox®
Satelitná palubná jednotka
Úhrady na osobitých mýtnych úsekoch
UTA One® next
Telepass EU
UTA MultiBox®
Karta UTA
Výhody UTA
PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom
Na osobitých úsekoch zúčtovania: Hromadná faktúra s dokladom o DPH alebo čistá faktúra bez DPH

Spoplatnená krajina Belgicko
Prehľad: Elektronické mýto Dánsko
Vozidlá podliehajúce mýtu:
vozidlá ≥ 12 t (s výnimkou autobusov)
Spoplatnené cesty
Diaľnice a vybrané odstavné pruhy
Výpočet mýtneho
Počet náprav, emisná trieda a dĺžka platnosti
Osobité mýtne úseky cez UTA
Öresundský most:UTA Full Service Card, UTA One® next
Most cez Veľký Belt: UTA Full Service Card, UTA One® next
Úhrada cestného mýta cez UTA
Eurovignette
Výhody UTA
Hromadná faktúra s dokladom o DPH alebo faktúra bez DPH
PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom

Spoplatnená krajina Dánsko
Prehľad: Elektronické mýto Francúzsko
Vozidlá podliehajúce mýtu:
všetky vozidlá
Spoplatnené cesty
takmer všetky diaľnice
Výpočet mýtneho
trasa + trieda vozidla
Osobité mýtne úseky cez UTA
Tunel Mont Blanc, tunel Fréjus
Úhrada cestného mýta cez UTA
NKD: UTA One® next, Telepass EU, UTA MultiBox®, UTA MultiBox®Light
Osobné vozidlá: UTA MultiBox®Liber-t
Výhody UTA
 • už žiadne dlhé čakanie na mýtniciach
 • Hromadná faktúra s dokladom o DPH alebo faktúra bez DPH
 • PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom
 • Atraktívne zľavy pre vozidlá nad 3.5 t v

 • spoplatnenej krajine Francúzko
  Prehľad: Elektronické mýto Veľká Británia
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  vozidlá ≥ 12 t (s výnimkou autobusov)
  Spoplatnené cesty
  kompletná cestná sieť
  Základ pre výpočet
  Počet náprav, hmotnosť, emisná trieda a doba platnosti
  Fakturácia a úhrada mýta cez UTA
  Poplatok za ŤNV cez kartu UTA Full Service
  Výhody
  Mýtne poplatky zahrnuté v daňovo optimalizovanej hromadnej fakturácii UTA
  Viac likvidity vďaka atraktívnemu platobnému cieľu
  Prehľad: Elektronické mýto Taliansko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky vozidlá
  Spoplatnené cesty
  Pevnina: takmer všetky diaľnice
  Ostrovy: vybrané diaľnice
  Výpočet mýtneho
  trasa + trieda vozidla
  Osobité mýtne úseky cez UTA
  Tunel Mont Blanc
  Fréjus
  Tunel Great St. Bernard
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  NKD: UTA One® next, Telepass EU, UTA One® Italy
  Osobné autá: UTA One® Move
  Výhody UTA
  už žiadne dlhé čakanie na mýtniciach
  PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom
  Atraktívne zľavy na ŤNV cez UTA Consorzio 2000

  Spoplatnená krajina Taliansko
  Prehľad: Elektronické mýto Luxembursko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  vozidlá ≥ 12 t (s výnimkou autobusov)
  Spoplatnené cesty
  Diaľnice a vybrané odstavné pruhy
  Výpočet mýtneho
  Počet náprav, emisná trieda a dĺžka platnosti
  Úhrada cestného mýta cez UTA
  Eurovignette
  Výhody UTA
  Poplatky zahrnuté v daňovo optimalizovanej hromadnej fakturácii UTA
  Viac likvidity vďaka atraktívnemu platobnému cieľu
  Prehľad: Elektronické mýto Holandsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  vozidlá ≥ 12 t (s výnimkou autobusov)
  Spoplatnené cesty
  Diaľnice a vybrané odstavné pruhy
  Výpočet mýtneho
  Počet náprav, emisná trieda a dĺžka platnosti
  Osobité mýtne úseky cez UTA
  Tunel Western Scheldt
  Rezervácia a úhrady špeciálneho/trasového mýta cez UTA
  Nákladné a osobné autá: Karta UTA Full Service
  Úhrada cestného mýta cez UTA
  Eurovignette
  Výhody UTA
  Hromadná faktúra s dokladom o DPH alebo faktúra bez DPH
  PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom
  Prehľad: Elektronické mýto Nórsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky motorové vozidlá
  Spoplatnené cesty
  Neexistuje žiadna komplexná spoplatnená sieť; jednotlivé trasy (vybrané cesty, tunely, mosty a trajektové spojenia)
  Výpočet mýtneho
  Závisí od príslušného prevádzkovateľa mýta
  Úhrada všetkých dopravných stavieb podliehajúcich mýtu
  Osobné vozidlá > 3,5 t: UTA One® next
  Výhody UTA
  Hromadná faktúra s dokladom o DPH alebo faktúra bez DPH
  PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom

  Spoplatnená krajina Nórsko
  Prehľad: Elektronické mýto Rakúsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky vozidlá
  Spoplatnené cesty
  všetky diaľnice a cesty prvej triedy
  Výpočet mýtneho
  Osobné autá: kategória čas + vozidlo
  ŤNV: Euroklasse (emisná trieda) + počet náprav + denná doba + KM
  Špeciálne/trasové mýto cez UTA
  Tunel Felbertauern
  A9 Tunely Gleinalm a Bosruck
  A10 Tunely Tauern a Katschberg
  A11 Tunel Karawanks
  Všetky A13
  A16 Tunel Arlberg Road
  NKD: UTA One® next, Telepass EU, GO-Box
  Osobné vozidlá: UTA Card
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  NKD: UTA One® next, Telepass EU, GO-Box
  Osobné vozidlá: UTA Card na diaľničnú známku* (*obstarávanie na vybraných partnerských čerpacích staniciach)
  Výhody UTA
  pohodlný platobný cieľ pomocou karty UTA Service Card
  Mýtne boxy UTA pokrývajú celú cestnú sieť vyššej kategórie
  Fakturácia od jedného poskytovateľa

  Spoplatnená krajina Rakúsko
  Prehľad: Elektronické mýto v Poľsku
  Vozidlá podliehajúce mýtu a spoplatnené cesty
  Neexistuje jednotná spoplatnená alebo pevne spoplatnená sieť trás:
  Všetky motorové vozidlá podliehajú mýtu v častiach A1, A2 a A4.
  Zostávajúce diaľnice, cesty s obojsmernou prevádzkou a cesty druhej triedy podliehajú mýtu pre nákladné vozidlá.
  Výpočet mýtneho
  Súkromní koncesionári: súvisiace s trasou + kategórie vozidiel
  systém e-TOLL: znečisťovače ovzdušia + kategórie vozidiel
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  ŤNV > 3.5 t:
  V sieti e-TOLL je možné využiť UTA One® next (pri spätnej platbe) alebo UTA Card (pri predbežnej a spätnej platbe). UTA One® next a Telepass EU sú dostupné na A4 (Katovice-Krakow).
  Osobné autá ≤ 3.5 t
  Na štátom prevádzkovaných úsekoch A2 (Konin-Strykow), A4 (Bielany Wrocławskie-Sosnica) je možné UTA kartu použiť na rezerváciu traťového lístka (eTicket) alebo použiť systém e-TOLL. Na úsekoch prevádzkovaných koncesionármi (A1: Nowa Wieś-Rusocin, A2: Swieck-Konin a A4: Katovice-Krakov) sa dá UTA karta použiť na mýtniciach.
  Výhody UTA
  Výhodné platobné podmienky pri využívaní UTA karty,
  Konsolidovaná, podrobná fakturácia.

  Spoplatnená krajina Poľsko
  Prehľad: Elektronické mýto Portugalsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu
  všetky vozidlá
  Cesty podliehajúce mýtu
  takmer všetky diaľnice
  Osobité mýtne úseky cez UTA
  Ponte 25 de Abril (Lisabon – Almada) a Ponte Vasco da Gama (Lisabon – Montijo)
  Výpočet mýtneho
  Trasa + kategória vozidla
  Fakturácia a úhrada mýta cez UTA
  NKD: UTA One® next, Telepass EU, UTA MultiBox®, UTA MultiBox®Light
  Výhody
  PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom
  už žiadne dlhé čakanie na mýtniciach
  Na všetkých cestách jazdite v pohode s palubnou jednotkou

  Spoplatnená krajina Portugalsko
  Prehľad: Elektronické mýto Rumunsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky motorové vozidlá (okrem motocyklov)
  Spoplatnené cesty
  všetky diaľnice a štátne cesty
  Výpočet mýtneho
  systém e-známky (platnosť + kategória vozidla)
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  Karta UTA Full Service* (*ak je zakúpená vo vybraných prevádzkach)
  Výhody UTA
  Jednoduchý platobný cieľ pomocou karty UTA Service Card
  Podrobný výpis v riadnej, daňovo optimalizovanej hromadnej faktúre
  Poradenstvo v rámci pracovných hodín UTA
  Prehľad: Elektronické mýto Švédsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  vozidlá ≥ 12 t (s výnimkou autobusov)
  Spoplatnené cesty
  Diaľnice a vybrané odstavné pruhy
  Výpočet mýtneho
  Počet náprav, emisná trieda a dĺžka platnosti
  Osobité mýtne úseky cez UTA
  Öresundský most: (pre osobné vozidlá všetkých tonáží), UTA Card, UTA One® next
  Svinesundský most: (pre osobné vozidlá všetkých tonáží), UTA One® next
  Úhrada cestného mýta cez UTA
  Diaľničná známka Eurovignette cez UTA Card
  Výhody UTA
  Hromadná faktúra s dokladom o DPH alebo faktúra bez DPH
  PostPay tarifa cez UTA s pohodlným platobným cieľom

  Spoplatnená krajina Švédsko
  Prehľad: Elektronické mýto Švajčiarsko a Lichtenštajnsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky vozidlá
  Spoplatnené cesty
  Známka pre osobné vozidlá ≤ 3.5 t
  Poplatok za nákladné vozidlo (LSVA alebo PSVA) pre osobné vozidlá > 3.5 t
  Diaľnice a všetky štátne cesty
  Výpočet mýtneho
  v závislosti od času
  LSVA: Celková hmotnosť, emisná trieda, najazdené kilometre
  PSVA: celková hmotnosť ťažného vozidla alebo vlečeného nákladu, v závislosti od času
  Osobité mýtne úseky cez UTA
  Tunel Great St Bernard
  Rezervácia a úhrada na osobitých mýtnych úsekoch na zúčtovanie mýta
  NKD: UTA Card, UTA One® next
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  ŤNV
  LSVA: UTA Card, UTA One® next
  PSVA - -

  Osobné vozidlo diaľničná známka Vignette, UTA Card
  Výhody UTA
  Poplatok vo výške 10 CHF je odpustený v prípade hotovostnej platby LSVA pomocou karty UTA Full Service
  Prehľad: Elektronické mýto Slovensko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky dvojstopové motorové vozidlá
  Spoplatnené cesty
  Diaľnice a cesty s obojsmernou prevádzkou alebo cesty 1 kategórie, vybrané úseky ciest 2 a 3 kategórie
  Výpočet mýtneho
  Osobné vozidlá: v závislosti od času
  ŤNV: najazdené kilometre, počet náprav, tonáž a trieda znečistenia
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  ŤNV > 3.5 t: Mýto pre nákladné vozidlá
  Osobné vozidlá ≤ 3.5 t: elektronická diaľničná známka* (*ak je zakúpená v prevádzkach alebo distribučných termináloch)
  Výhody UTA
  pohodlný platobný cieľ pomocou karty UTA Service Card
  Fakturácia od jedného poskytovateľa

  Spoplatnená krajina Slovensko
  Prehľad: Elektronické mýto Slovinsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky vozidlá
  Spoplatnené cesty
  všetky diaľnice a cesty prvej triedy
  Výpočet mýtneho
  Osobné vozidlá ≤ 3.5 t: Systém elektronickej diaľničnej známky; čas + kategória vozidla
  ŤNV > 3.5 t: DarsGo, najazdené kilometre + kategória vozidla alebo mýtna trieda
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  Karta UTA Full Service Card
  DarsGo OBU
  Osobité mýtne úseky cez UTA
  Osobné vozidlá ≤ 3.5 t: Karavanský tunel, karta UTA Full Service
  ŤNV > 3.5 t: Karavanský tunel, DarsGo OBU
  Výhody UTA
  Jednoduchý platobný cieľ pomocou karty UTA Service Card s predplatným, ako aj s vkladom na mieste na úhradu systémom spätnej platby
  Poradenstvo v rámci pracovných hodín UTA

  Spoplatnená krajina Slovinsko
  Prehľad: Elektronické mýto Španielsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky vozidlá
  Spoplatnené cesty
  takmer všetky diaľnice
  Osobité mýtne úseky cez UTA
  -
  Základ pre výpočet
  Trasa + kategória vozidla
  Fakturácia a úhrada mýta cez UTA
  ŤNV:
 • UTA One® next
 • Telepass EU
 • UTA MultiBox®
 • UTA MultiBox®Light
 • Výhody
 • už žiadne dlhé čakanie na mýtniciach
 • Spätná fakturácia s UTA s pohodlným cieľom platby
 • Atraktívne zľavy na ŤNV s použitím palubnej jednotky
 • Prehľad: Elektronické mýto Česká republika
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky najmenej štvorkolesové motorové vozidlá
  Spoplatnené cesty
  diaľnice, cesty s obojsmernou prevádzkou alebo všetky cesty 1 triedy
  Výpočet mýtneho
  Osobné vozidlá: v závislosti od času
  ŤNV najazdené kilometre, typ vozidla, emisná trieda, počet náprav, trieda cesty a čas
  Úhrada cestného mýta cez UTA
  ŤNV > 3.5 t mýto pre nákladné vozidlá, BYTO CZ OBU
  Osobné vozidlá ≤ 3.5 t Diaľničná známka, karta UTA Full Service* (*Žiadna zmluvná povinnosť akceptovať kartu UTA Service Card na predajných miestach! Kontaktujte nás.)
  Výhody UTA
 • pohodlný platobný cieľ pomocou karty UTA Service Card
 • Fakturácia od jedného poskytovateľa
 • Prehľad: Elektronické mýto Maďarsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  všetky vozidlá
  Spoplatnené cesty
  cesty s obojsmernou prevádzkou (diaľnice) a hlavné cesty
  Výpočet mýtneho
  Osobné vozidlá ≤ 3,5 t: diaľničná známka E-vignette, čas + kategória vozidla
  NKD > 3,5 t: HU-GO, typ cesty, kategória vozidla a emisná trieda
  Úhrada cestného mýta cez UTA
  Osobné vozidlá ≤ 3,5 t: karta UTA Card* (na nákup na definovaných partnerských čerpacích staniciach)
  NKD > 3,5t: UTA One® next, HU-GO OBU, UTA Full Card** (** pri rezervácii trasových lístkov v kanceláriách blízko hraníc nášho mýtneho partnera a obstarávaní traťových lístkov/nákup palubných jednotiek za predplatné, na definovaných partnerských čerpacích staniciach)
  Výhody UTA
  • UTA One®: Žiadne strácanie času čakaním na mýtniciach a následná fakturácia cez UTA s výhodným dátumom platby
  • Používanie servisnej karty UTA Service Card: Využite UTA na atraktívne platobné podmienky pri kúpe diaľničnej e-známky a rezervácii trasového lístka. OBU môžete získať aj prostredníctvom predplatného procesu.
  Prehľad: Elektronické mýto Bulharsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  Všetky vozidlá (okrem motocyklov)
  Spoplatnené cesty
  Diaľnice a cesty prvej triedy
  Výpočet mýtneho
  Štátny mýtny systém – diaľničná známka a postup rezervácie podľa trasy nad 3.5t: Podľa trasy + emisná trieda + počet náprav do 3.5}t: elektronická diaľničná známka (na základe času)
  Úhrada cestného mýta cez UTA
  Rezerváciu trasy a nákup diaľničnej známky je možné vykonať pomocou karty UTA Full Service Card na: Online rezervácia na https://web.bgtoll.bg/ App "BGTOLL"
  Palubné jednotky (OBU) nie sú v súčasnosti možné s UTA Acceptance
  Výhody UTA
  Faktúra od jedného poskytovateľa

  Elektronické mýto UTA v Bulharsku
  Prehľad: Elektronické mýto Chorvátsko
  Vozidlá podliehajúce mýtu​​​​​​​
  všetky vozidlá
  Spoplatnené cesty
  všetky diaľnice, vybrané tunely a mosty
  Výpočet mýtneho
  Nad 3.5 t a menej ako 3.5 t: Prejdená trasa ENC OBU + trieda vozidla
  Rezervácia a úhrada cestného mýta cez UTA
  Karta UTA Full Service Card * (* len pri použití ENC OBU počas spätnej platby u prevádzkovateľa mýta HAC/ARZ)
  Výhody s UTA
  • Jednoduchý platobný cieľ pomocou karty UTA Service Card
  • Pri použití ENC OBU, prevádzkovateľ mýta poskytuje atraktívne zľavy v závislosti od triedy vozidla
  Prehľad: Elektronické mýto v Srbsku
  Vozidlá podliehajúce mýtu:
  Všetky vozidlá vrátane motocyklov.
  Spoplatnené cesty
  Diaľnice spájajúce regióny krajiny s hlavným mestom Belehrad.
  Výpočet mýtneho
  Vzdialenosť a trieda vozidla na základe počtu náprav, výšky prvej nápravy, celkovej výšky a hmotnosti vozidla.
  Úhrada cestného mýta cez UTA
  Používa palubnú jednotku ENP pre triedy vozidiel 2, 3 a 4.
  Výhody UTA
  Žiadne časovo náročné čakanie na mýtniciach. Spätná platba cez UTA za výhodných platobných podmienok.

  Výpočet mýtneho

  Jednotlivé princípy v závislosti od zberného orgánu

  Výška mýta závisí od viacerých faktorov ako je tonáž, emisná trieda vozidla, počet náprav či najazdené kilometre. Relevantný môže byť aj časový faktor alebo výška vozidla. Platí: Čím priamejšie a rýchlejšie by ste chceli prejsť trasou, zvyčajne po diaľnici, tým vyššie poplatky musíte v konečnom dôsledku očakávať.

  Okrem toho výpočet v niektorých krajinách ovplyvňujú kategórie alebo triedy vozidiel. Existujú však aj pevné poplatky za používanie spoplatnených ciest, ktoré nezahŕňajú rôzne aspekty. V tejto súvislosti sa často spomína „paušálne mýto“ alebo „paušál na diaľnice“.

  Bez ohľadu na to, či sa mýto počíta v každej krajine, proces výberu znamená určité administratívne náklady a čas, ako aj dodatočné náklady pre spotrebiteľov: tlačivá, ktoré musia byť správne a plne vyplnené v každom prípade, doklady k vozidlu a dodatočné osvedčenia, ktoré je potrebné získať a predložiť – nehovoriac o cudzojazyčnej korešpondencii, ktorá k tomu často patrí. Pre mnohých je to skutočný problém!

  Elektronické mýto UTA v Európe

  Zvládnite každú trasu s UTA Edenred

  S UTA Edenred máte po boku skúseného a silného partnera, ktorý vám pomôže od všeobecného poskytovania informácií až po registráciu u prevádzkovateľa mýta. Pomôžeme vám so všeobecným poskytovaním informácií až po registráciu u prevádzkovateľov mýta, s rezerváciou diaľničnej známky alebo inštaláciou inovatívnych palubných jednotiek do vášho vozidla až po vyúčtovanie mýta a postaráme sa o značnú časť vyššie uvedenej práce. Sme sprostredkovateľom medzi vami a mýtnymi operátormi a/alebo úradmi príslušných krajín. Hovoríme vaším jazykom a informácie vám poskytujeme zrozumiteľným spôsobom.​​​​​​​ Využite výhody maximálnej pripravenosti na služby, komplexného know-how, špeciálnych podmienok a výkonného sortimentu!

  Takto môžeme čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie formovať vaše každodenné aktivity na európskych cestách.