Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Mýto sa rozšíri a zavedú sa emisné triedy CO2: V 2024 sa bude uplatňovať dodatočný príplatok za CO2 a vozidlá nad {[ #3]},5 tony budú v Nemecku podliehať mýtu

Na jeseň 2023 bol nemeckým Bundestagom schválený zákon zavádzajúci požiadavku smernice EÚ o nákladoch na infraštruktúru. To znamená:

  • Od 01. decembra 2023, bude mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku doplnené o príplatok za CO₂ vo výške 200 eur za tonu CO₂. V závislosti od emisnej triedy CO₂ vozidla sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Rovnaká zmena v Rakúsku nadobudne účinnosť od 01. januára 2024.

  • 01. júla 2024 sa podľa návrhu federálnej vlády bude mýto vzťahovať aj na vozidlá s hmotnosťou nad 3},5 tony.​​​​​​​ Doteraz sa mýto týkalo iba vozidiel nad 7,5 tony.​​​​​​​​ Malé podniky by mali byť z tejto povinnosti vyňaté.

  • Nákladné bezemisné vozidlá sú do konca roka 2025 od mýta oslobodené, a následne sa po tomto období bude na náklady na infraštruktúru vyberať 25 % z mýtnej sadzby.​​​​​​​

Presný návrh či prípadné výnimky, kto podlieha mýtu a akým spôsobom bude prebiehať fakturácia, sa ešte len rieši. Ako jeden z najväčších poskytovateľov služieb spracovania mýta v Európe však za vás sledujeme vývoj rozširovania sa mýta. Radi vám poskytneme akúkoľvek radu či podporu.

Prečo sa v Nemecku upravuje mýto?

Mýto pre NKD alebo úžitkové vozidlá je poplatok za používanie ciest podľa prejdenej vzdialenosti. Zavedené bolo v 2005 na federálnych diaľniciach a v 2012 bolo rozšírené na určitých úsekoch federálnych ciest. Podľa nemeckého zákona o spolkovom mýte na diaľniciach​​​​​​​​ (§ 1), všetky domáce aj zahraničné motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 tony podliehajú mýtu. Mýto vzniká pri vjazde na federálnu hlavnú cestu a vzťahuje sa na federálne cesty, federálne diaľnice a pripojené čerpacie stanice a odpočívadlá.

Dôvodom zmeny sú požiadavky Federálneho ministerstva pre digitálne záležitosti a dopravu EÚ v rámci smernice Eurovignette a Wegekostengutachten. Podľa správy by sa mýto pre nákladné vozidlá malo odvíjať od nákladov na dopravnú infraštruktúru vrátane výstavby, prevádzky, údržby a rozširovania sa.

Aké faktory tvoria mýto?

Mýto sa skladá z poplatkov súvisiacich s nákladmi na infraštruktúru, hlukom a znečistením ovzdušia – v závislosti od emisnej triedy CO2 vozidla, hmotnostnej triedy (nad 18 tony celkovej prípustnej hmotnosti) a počtu náprav. 

Aktuálne sadzby mýta (k 01. januáru 2023) možno nájsť na webovej stránke Federálneho úrade pre logistiku a mobilitu alebo na Toll Collect.

Od 1. decembra 2023 sa na NKD závadza rozlišovanie CO2 a príplatok za CO2 vo výške 200 eur na tonu CO2. Nákladné bezemisné vozidlá budú od mýta oslobodené do konca roka 2025, a po tomto období sa na náklady na infraštruktúru bude vyberať 25 % z mýtnej sadzby.​​​​​​​

Aký vysoký je príplatok CO2?

Od 01. decembra 2023 sa k mýtu v Nemecku pridáva príplatok za CO2. Od 01. januára 2024 zavádza podobný CO2 príplatok aj Rakúsko a ďalšie krajiny EÚ môžu nasledovať.​​​​​​​
Každé vozidlo má špecifickú hodnotu emisií CO2 a na začiatku je klasifikované do jednej z piatich emisných tried CO2 na šesť rokov od príslušného počiatočného dátumu registrácie, na základe rôznych parametrov.​​​​​​​ Potom sa uskutoční reklasifikácia CO2 aby sa skontrolovalo, či súčasná emisná trieda CO 2 vozidla je podľa predpisov.​​​​​​​

Na začiatku sú všetky vozidlá klasifikované v najnižšej emisnej triede CO2 1. Vozidlá registrované 01. júla alebo neskôr v 2019 môžu byť zaregistrované do vyššej emisnej triedy CO2, pomocou sprievodnej dokumentácie .
Kvôli lepšej klasifikácii je potrebné predložiť na kontrolu ďalšie dokumenty (COC/CIF).​​​​​​​ Ďalšie informácie nájdete tu.​​​​​​​ 
Čím je emisná trieda CO2 vozidla vyššia, tým je tarifa nižšia. Napríklad vozidlá s nulovými emisiami sú klasifikované v najvyššej emisnej triede CO2 5. Väčšina dnešných vozidiel však bude zaradená do emisnej triedy CO2 1.​​​​​​​

Aká je emisná trieda CO2 vášho vozidla

Ušetrite na mýte zvýšením svojej emisnej triedy CO2!​​​​​​​ 

Emisnú triedu CO2 svojho vozidla viete určiť pomocou oficiálnej kalkulačky BALM .​​​​​​​

UTA Edenred vám s radosťou uľahčí registráciu emisnej triedy CO2. Podrobnosti na registráciu vám poskytneme prostredníctvom UTA klientskej sekcie.​​​​​​​ 
Nezabúdajte, že aj keď má vaše vozidlo dnes emisnú triedu CO2 1, pri novom vozidle sa to môže zmeniť. Pri každej registrácii sa budú vyžadovať údaje.​​​​​​​ 

Ako sa dá zaregistrovať vyššia emisná trieda CO2

Ak má vozidlo emisnú triedu CO2 vyššiu ako je trieda 1, musí byť registrované. To sa dá spraviť rôznymi spôsobmi v závislosti od používanej palubnej jednotky.​​​​​​​
Ak na úhradu nemeckého mýta používate palubnú jednotku Toll Collect, údaje o vozidle a dokumenty (COC/CIF) sa musia nahrať na Toll Collect Portal.​​​​​​​ Pri používaní UTA One®, UTA One® next alebo Telepass EU (AUT), údaje o vozidle a overovacie dokumenty sa musia čo najskôr nahrať do servisného centra UTA. Pri používaní rakúskeho GO-Boxu alebo služby Toll2GO je potrebné nahrať údaje o vozidle a overovacie dokumenty na GO Toll Portal.

Aký vysoký je dodatočný príplatok CO2?

Nasledujúce tabuľky sú výňatkom z „Návrhu tretieho zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú mýtne predpisy“, a čaká sa na ich schválenie.​​​​​​​ 

Príplatky od decembra 1, 2023 v EUR:

Trieda emisií oxidu uhličitého 7,5 až do < 12 t 12 až do 18 t > 18 t s až 3 nápravami​​​​​​​ > 18 t so 4 nápravami > 18 t a 5 a viacerými nápravami
1 EURO I a horšie 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO III
0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV trieda 1
0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0


Príplatky od 01. júla 2024:​​​​​​​

Trieda emisií oxidu uhličitého > 3,5 t až do < 7,5 t 7,5 až do < 12 t 12 až do 18 t > 18 t s až 3 nápravami​​​​​​​ > 18 t so 4 nápravami > 18 t a 5 a viacerými nápravami
1 EURO I a horšie 0,080 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO III
0,080 0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV trieda 1
0,080 0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,074 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,070 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,067 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,037 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0 0

Zdroj: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-20/entwurf-eines-dritten-gesetzes-aenderung-mautrechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile

Koho sa týka rozšírenie mýta nad 3,5 tony?​​​​​​​

Od júla 2024 budú úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony podliehať v Nemecku mýtu, ak sú určené alebo používané na komerčné účely v cestnej nákladnej doprave.​​​​​​​ Ovplyvní to výšku mýta pre vozidlá NKD s hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré využívajú diaľnice a spoplatnené cesty.

Ako sa bude nové mýto v Nemecku vyberať?

V Nemecku sa mýto vo všeobecnosti vyberá elektronicky prostredníctvom mýtneho boxu – známeho aj ako palubná jednotka (OBU). OBU nainštalovaná vo vozidle odosiela mýtne údaje do agentúry na výber mýta (v Nemecku Toll Collect), ktorá vypočíta a vyúčtuje mýto. 

S UTA Edenred máte po svojom boku skúseného partnera, ktorý vás odbremení od administratívnej záťaže pri spracovaní mýta, od poskytovania informácií a registrácie u európskych mýtnych operátorov až po inštaláciu OBU a zaplatenie mýta. 

S našou UTA One® next OBU môžete napríklad spravovať mýto jednoducho a efektívne. Získate tak prehľad o poplatkoch a uvidíte trasy, ktorými prechádzajú vaši vodiči. 

Existujú z mýta výnimky?

Rozšírenie mýta sa tak teraz dotkne aj spoločností s úžitkovými vozidlami nad 3,5 tony. Za určitých podmienok je však od mýta možné oslobodenie. Tu je pár príkladov:

Elektricky poháňané vozidlá: Podľa novej legislatívy sú takéto vozidlá oslobodené od mýta na neobmedzenú dobu. Medzi elektricky poháňané vozidlá, podľa § 2 č. 1 zákon o elektromobilite, sem patria čisto batériové elektrovozidlá, externe nabíjateľné hybridné vozidlá a vozidlá s palivovými článkami. E-NKD tiež nepodliehajú mýtu.

Vozidlá poháňané (prevažne) zemným plynom: Tieto sú od mýta oslobodené do konca roku 2023. V rámci nového systému mýtnych taríf budú aj vozidlá poháňané zemným plynom podliehať mýtu a budú musieť platiť časť nákladov na zníženie hluku a infraštruktúru.

Aké vozidlá sú momentálne oslobodené od mýta, si môžete prečítať tu. 

Výnimka na vozidlá pre malé podniky: Podľa smerníc EÚ môžu jednotlivé členské štáty rozhodnúť o takzvanej remeselníckej výnimke. Koaličný výbor v Nemecku rozhodol, že výnimka pre malé podniky by mala pokračovať do roku 2024. To znamená, že vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony tiež zostávajú bezplatné.​​​​​​​

Viem zaregistrovať vozidlo, ktoré nie je spoplatnené?

Spoločnosti a majitelia vozidiel bez povinnosti platiť mýto ich môžu dobrovoľne zaregistrovať na Toll Collect. Registrácia zabraňuje zbytočným kontrolám, nezrovnalostiam a zisťovaniam. Šetrí to námahu a čas. Registrácia je platná dva roky, potom sa dá predĺžiť. Registrácia, ktorá nebola obnovená do dátumu vypršania platnosti, automaticky zaniká.

Aké výhody spracovania mýta UTA ​​Edenred ponúka?

Vo väčšine európskych krajín sa dnes platí mýto na diaľniciach a iných formách infraštruktúry za vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony. Osobné automobily a malé dodávky sú v niektorých krajinách spoplatnené aj pri použití mostov alebo tunelov alebo pri vjazde do zón v centre mesta. V závislosti od vašej cieľovej krajiny, triedy vozidiel a veľkosti vozového parku, má UTA Edenred pre vás to správne mýtne riešenie.

Napríklad naša OBU UTA One® next vám umožňuje bezproblémovo prechádzať cez európske hranice a využívať výhody ako sú: 

  • Ochrana proti sankciám spôsobených chybami pri inštalácii vďaka štandardnej pevnej inštalácii zariadenia 

  • Vysoká transparentnosť pre manažérov vozového parku vďaka monitorovaniu v reálnom čase

  • Pohodlné ovládanie OBU cez aplikáciu v smartfóne

  • Kompatibilita s najnovšími štandardmi mobilných rádií 

  • A ešte oveľa viac. 

Viete tak profitovať z nášho komplexného servisu, odborných znalostí, špeciálnych podmienok a rozsiahlej ponuky!