Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Mobilita bez hraníc cez Dánsko

Dánske kráľovstvo je jedným z pridružených štátov, ktoré vyberajú poplatok za nákladné vozidlá ≥ 12 t na všetkých diaľniciach a rýchlostných cestách. Táto mýtna povinnosť je splnená rezerváciou elektronickej diaľničnej známky Eurovignette.

Dánsko, Švédsko, Luxembursko a Holandsko sa dohodli na jednotnom výbere mýta, ktoré umožňuje, aby povolenie na používanie ciest zakúpené v jednej krajine bolo platné a teda používané vo všetkých ostatných krajinách počas zvoleného obdobia.

Okrem cestného mýta pre nákladnú dopravu vyberá Dánsko mýto za osobitné úseky a dopravné stavby, ako je domáci Visutý most Great Belt a Öresundský most do Švédska. Poplatky za tieto mosty nie sú zahrnuté v cene diaľničnej známky Eurovignette.

S cezhraničnou mýtnou službou EasyGo majú vodiči spoplatnených vozidiel možnosť uhradiť rôzne dodatočné poplatky prechodom dánskych hraníc iba pomocou jedinej palubnej jednotky! Rovnakú palubnú jednotku možno použiť na cestné, mostné, tunelové a trajektové mýto, ako aj poplatky za parkovanie v Dánsku, Švédsku a Nórsku.

Ak máte záujem o informácie o Službe EasyGo, neváhajte nás kontaktovať!

Mýtny systém v Dánsku

Ako sa vyberá mýto?

Elektronický a teda otvorený systém

Oprávnenie na používanie spoplatnených ciest je zabezpečené rezerváciou elektronickej diaľničnej známky Eurovignette.

Kritériá pre výpočet výšky poplatku sú

počet náprav, emisná trieda a doba platnosti.

Ďalšie podrobnosti o elektronickej diaľničnej známke Eurovignette, získate na našej informačnej stránke.

Kontroly

To, či je alebo nie je Eurovignette uložená v systéme pre konkrétne vozidlo, kontrolujú mobilné kamery a mobilní inšpektori.

V prípade porušenia sa uloží pokuta. V prípade kontroly sa zvyčajne pokuta pre NKD ukladá a požaduje priamo na mieste.

 

Dopravné stavby

Mýto sa za dopravné stavby ako sú mosty vyberá osobitne:

Uzavretý mýtny systém:

Určené vjazdy a výjazdy s mýtnicami.

Základ výberu mýta a metódy úhrady

závisí od konkrétneho prevádzkovateľa mýta.

Mýtne médiá UTA Edenred v Dánsku

Mýtne riešenia pre vašu jazdu cez Dánsko

Mýto pre nákladné vozidlá ≥ 12 t Vozidlá < 12 t alebo ľahké vozidlá
UTA Card na diaľničnú známku* - -
Öresundský most
Karta UTA
UTA One® next
Visutý most Great Belt
Karta UTA
UTA One® next
Most Frederrikssund
UTA One® next

Vaše výhody s UTA Edenred v Dánsku

Bezproblémové mýtne transakcie s UTA Edenred

 S UTA v Dánsku využívate mnohé výhody mýtnych transakcií:

  • Možnosť pohodlnej rezervácie priamo v zákazníckom portáli UTA alebo na portáli prevádzkovateľa mýta, kde uvediete UTA ako zúčtovacieho partnera

  • Predpoklad zmeny rezervácie a zrušenia s prihliadnutím na podmienky prevádzkovateľa mýta

  • Jednoduché následné platby s atraktívnymi podmienkami vyrovnania pri používaní UTA One®

  • Atraktívny termín platby s palivovou kartou UTA Full Service Card

  • Podrobná a prehľadná fakturácia mýtnych poplatkov

  • V prípade potreby hromadné faktúry s dokladom o DPH

  • Zákaznícky portál UTA: Online správa vašich mýtnych médií (platí pre elektronickú Eurovignette a karty UTA), ako aj formulárov a informačných dokumentov 

  • Informácie a pomoc od našich odborníkov na mýto počas pracovných hodín

Zľavové výhody s UTA Edenred

Atraktívne podmienky v Dánsku

S UTA One® môžu zákazníci využívať atraktívne zľavy v porovnaní s platbou v hotovosti pri cestovaní cez mosty Storebælt a Øresund. Ďalšie informácie sú dispozícii tu:

Momentálne pre vás pracujeme na ďalších výhodných podmienkach, z ktorých budete čoskoro profitovať!
Porozprávajte sa s nami o ďalších podrobnostiach.

Parkovacia služba UTA

Využite zabezpečené parkoviská pre nákladné autá v Dánsku

V mnohých európskych krajinách spolupracujeme s partnermi, ktorí poskytujú zabezpečené parkovacie miesta pre nákladné vozidlá s obsluhou. Môžete k nim získať prístup predložením vašej palivovej karty UTA Full Service Card. Poplatky budú zahrnuté vo vašej faktúre UTA.

Porozprávajte sa s nami priamo o parkovacej službe UTA v Dánsku.

Vrátenie daní v Dánsku

Poskytneme vám informácie o možných daňových výhodách.

Majitelia firiem môžu získať vrátenie DPH vybranej z dánskeho mýta. Na rozdiel od mýta pre nákladné vozidlá, poplatky za mosty podliehajú DPH. DPH je momentálne 25 % a je vratná. Ak vaši vodiči zaplatili za parkovacie miesta pre kamióny, nárok na vrátenie daní môže platiť aj na to.

Prostredníctvom splnomocnenia môže náš poskytovateľ služieb organizovať náhradu nákladov všetkých zdaniteľných alebo preplatiteľných položiek, a tak vám ušetriť potenciálne problémy s jazykovou bariérou pri kontakte s dánskymi úradmi. Vy osobne nemusíte robiť nič a môžete sa jednoducho tešiť na dobropis!

 

Zákaznícky portál UTA

Informácie v skratke

Cez zákaznícky portál UTA si nájdete a stiahnete detailné informácie a dokumenty súvisiace s jednotlivými mýtnymi akceptačnými médiami. Okrem toho si svoje faktúry môžete kedykoľvek zobraziť.

Spravujte mýtne médiá UTA vo svojom voľnom čase, nezávisle od našej prevádzkovej doby!