Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Cez Portugalsko s UTA Edenred

V Portugalsku, podobne ako v Španielsku či Francúzsku, sa mýto vyberá prostredníctvom viacerých koncesionárov. Základným princípom je, že mýtu podliehajú všetky vozidlá. Systém výberu mýta v Portugalsku je veľmi zložitý a zahŕňa mnoho dôležitých detailov, ktoré je potrebné zohľadniť.

Na niektorých diaľniciach sa mýto vyberá elektronicky. Platba mýta na mieste v hotovosti alebo kreditnou kartou preto možná nie je. Na iných cestách sa naopak vodiči stretnú s klasickými mýtnymi búdkami, kde môžu mýto zaplatiť v hotovosti alebo kreditnou kartou.

Neportugalské vozidlá vybavené palubnou jednotkou ako aj spoločnosti, ktoré sa zaregistrujú vopred a zaplatia paušálny preddavok pred vstupom do portugalskej mýtnej siete, si môžu byť isté, že všetko bude v poriadku. V každom prípade by sa však mali vodiči dôkladne oboznámiť so svojou plánovanou trasou a s ňou spojenou úhradou mýtnych poplatkov.

UTA Edenred vám s radosťou poradí, ako najlepšie uhradiť mýto! Oboznámte sa aj so širokým portfóliom našich produktov, s ktorými na portugalských diaľniciach ušetríte čas aj peniaze.

Mýtne poplatky v Portugalsku

Ako sa vyberá mýto v Portugalsku

Na diaľniciach v Portugalsku sa používa uzavretý mýtny systém s vjazdami a výjazdami. Mýto sa vypočítava na základe dĺžky prejdenej trasy (vjazd a výjazd) a kategorizácie vozidla. Tá sa stanovuje na základe počtu náprav a výšky vozidla.

Trieda 1

Motocykle
Osobné vozidlá (dokonca aj s prívesom), ktorých výška pri prvej náprave je do 1,10 metra

Trieda 2

Vozidlá s dvoma nápravami, ktorých výška pri prvej náprave je rovná alebo vyššia ako 1,10 metra

Trieda 3

Vozidlá s troma nápravami, ktorých výška pri prvej náprave je rovná alebo vyššia ako 1,10 metra

Trieda 4

Vozidlá s viac ako troma nápravami, ktorých výška pri prvej náprave je rovná alebo vyššia ako 1,10 metra

Manuálna úhrada mýtnych poplatkov

Tlač lístka v mýtnej búdke pri vjazde na úsek cesty podliehajúcej mýtu > úhrada na výjazde v hotovosti či kreditnou kartou.

 

Elektronická úhrada mýtnych poplatkov

  • Použitie palubnej jednotky: automatický pruh (označený zeleným „V“) a rezervácia v mýtnej búdke

  • „Mýtna karta“: Použite predplatenú kartu spoločne s uvedením príslušného evidenčného čísla vozidla: zakúpte si predplatenú mýtnu kartu napr. na diaľničnej čerpacej stanici (možné zakúpiť aj on-line pred začiatkom cesty na www.tollcard.pt/fetcwcm/wcmservlet/en/home/), s určitou výškou kreditu, ktorá je viazaná na evidenčné číslo vášho vozidla. Výška mýta sa následne odráta z vášho kreditu. Maximálna doba platnosti je jeden rok.

  • „Elektronické mýto“ – elektronická 3-dňová diaľničná známka: Zaregistrujte svoje vozidlo on-line a môžete využívať spoplatnenú cestnú sieť, na ktorej sa mýto vyberá elektronicky počas troch dní a bez obmedzenia.

  • „Jednoduché mýto“: Zadajte registračné číslo príslušného vozidla do registračného systému spolu s kreditnou kartou (možné zrealizovať na „Welcome Points“ na hraniciach): Mýtne poplatky budú následne stiahnuté z vašej platobnej karty. Tento spôsob úhrady elektronického mýta je obmedzený na obdobie do 30 dní.

  • „Cesta na letisko“: Môžete si zarezervovať elektronický lístok iba na cestu na portugalské letiská Porto a Faró, ktorý je platný na konkrétny dátum a trasu. Tento spôsob je možné zrealizovať on-line na www.tollcard.pt/fetcwcm/wcmservlet/en/comprar/outros-produtos.html

Pozor
Spätná úhrada elektronického mýta na príslušných úradoch, čerpacích staniciach atď. je možná iba pre vozidlá s portugalským evidenčným číslom!

Mýtne médiá UTA Edenred v Portugalsku

Použite palubnú jednotku od UTA Edenred

Vozidlá > 3,5 t Ľahké vozidlá/
osobné vozidlá ≤ 3,5 t
UTA One® next UTA One® Move
Telepass EU
UTA MultiBox®
UTA MultiBox® Light

Mýtna služba UTA Edenred v Portugalsku

Prehľad vašich výhod s UTA Edenred

S elektronickým mýtom UTA bude vyúčtovanie mýta v Portugalsku jednoduché:

  • Jednoduchá odložená úhrada s priaznivým termínom splatnosti pri použití palubnej jednotky.

  • Podrobná a prehľadná súhrnná faktúra s DPH za vaše celkové mýto

  • On-line administratíva vašich mýtnych médií na zákazníckom portáli UTA

  • Formuláre a informačné dokumenty na stiahnutie na zákazníckom portáli UTA

  • Telefonická konzultácia a zákaznícka podpora zo strany odborníkov na mýtne počas pracovných hodín.

Vrátenie dane v Portugalsku

Využite možnosť vrátenia portugalskej dane z pridanej hodnoty

Podnikatelia, nechajte si preplatiť DPH zaplatenú z portugalského mýta! Súčasná sadzba DPH je 23 %. Náš poskytovateľ služieb s radosťou ​​​​​​​pripraví žiadosti o preplatenie a prevezme všetku ďalšiu potrebnú komunikáciu. Nemusíte sa dohadovať s úradníkmi ani sa obávať jazykovej bariéry. Prejdeme celým procesom potrebným na získanie dobropisu.