Skip to content

Пътни такси в Хърватска

Пътувайте лесно през Хърватска с UTA Edenred

csm_highway_croatia_39cd2bf49f

Пътни такси в Хърватска

Независимо дали пътувате с лек автомобил или с тежко превозно средство в Хърватия, също както в Словения или Австрия – всички превозни средства трябва да плащат пътни такси. Размерът на пътната такса зависи от изминатите километри и съответната категория превозни средства.

Категоризацията на превозните средства (I-IV) за пътни такси в Словения се базира на:

  • Тегло на превозно средство

  • Брой на осите

  • Височина на превозното средство

  • Ремаркета

Докато австрийските магистрали са обединени под ASFINAG, хърватските магистрали се поддържат от трима различни оператори на пътни такси: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. (HAC), BINA Istra and Autocesta Zagreb-Macelj (AZM) Бившият независим оператор Autocesta Rijeka-Zagreb d.d (ARZ) сега е част от компанията за обслужване на магистрали HAC.

За всеки платен изминат участък в страната се прави разлика между затворени и отворени системи. По-долу ще намерите повече информаци.

csm_highwaysigncroatia-183338138_07a4a41156 (1)

Пътни такси в Хърватска

Как се събират пътните такси

В Хърватска, както и в Австрия и Словения, няма видео система за плащане на пътни такси и винетки.
Вместо това, за събиране на пътни такси по магистралите, се използват две системи:

Удобно и лесно уреждане на пътните такси в Словения

С Вашата карта на UTA за цялостно обслужване, можете да закупите бордово устройство ENC в пунктовете за продажба на нашите партньори.
Просто покажете Вашата карта и разходите за пътни такси ще бъдат съответно фактурирани чрез UTA.

За нас ще бъде удоволствие да Ви дадем съвет относно как да поучите бордово устройство. Свържете се с нас!

Пътни такси в Хърватска

Как се събират пътните такси

В Хърватска, както и в Австрия и Словения, няма видео система за плащане на пътни такси и винетки.
Вместо това, за събиране на пътни такси по магистралите, се използват две системи:

check-circle-infolist

Отворена система:

На мостове, тунели и по-къси участъци от магистралата има пунктове за плащане на пътни такси, които се използват като входни и изходни пунктове.
Плаща се по стандартна тарифа, в зависимост от категорията на Вашето превозно средство. 
Когато използвате бордово устройство, плащането се извършва автоматично.

check-circle-infolist
Затворена система

Магистрали с няколко входа и изхода. 

На влизане се издава билет, а пътната такса – която се изчислява въз основа на изминатото разстояние и категорията на превозното средство – се заплаща на изхода от магистралата.

Пътната такса може да се плати в брой или с карта на пунктовете за плащане на пътна такса.

За потребителите на ENC с бордово устройство има отделни ленти с поунктове за събиране на пътни такси по магистралата, както с отворена, така и със затворена система.
Определянето на таксите или електронното плащане се извършва автоматично, без да е необходим билет за пътна такса.

Решения от UTA Edenred за плащане на пътни такси в Хърватска

Ето колко лесно може да бъде плащането на пътни такси за леки автомобили и камиони:

Разрешено общо тегло ≤ 0,1 т Разреше��о общо тегло ≤ 3,5 т
Бордово устройсво ENC
карта на UTA за цялостно обслужване*
Процедура за отложено плащане

Отнася се за закупуването на бордово устройство ENC в търговските о��екти на нашия партньор.
Моля, обадете ни се за подробности.

 

Удобно и лесно уреждане на пътните такси в Словения

С Вашата карта на UTA за цялостно обслужване, можете да закупите бордово устройство ENC в пунктовете за продажба на нашите партньори.
Просто покажете Вашата карта и разходите за пътни такси ще бъдат съответно фактурирани чрез UTA.

За нас ще бъде удоволствие да Ви дадем съвет относно как да поучите бордово устройство. Свържете се с нас!

enc-obu-1

Пътната такса може да се плати в брой или с карта на пунктовете за плащане на пътна такса.

check-circle-infolist
Услуга за фактуриране с помощта на процедурата за отложено плащане чрез UTA – уд��бен срок на плащан
check-circle-infolist
Не се изискват пари в брой или карти 
check-circle-infolist
Просто купете бордовото устройство ENC с Вашата карта на UTA за цялостно обслужване в търговската верига на нашите партньори.
check-circle-infolist
Атрактивни спестявания от 0,1% за превозни средства до 2,3т (категория I и II) и до 4,5% за превозни средства над 6,7т (категория III и IV) при използване на бордово устройство ENC
check-circle-infolist
Изчерпателен съвет
check-circle-infolist
За клиентите и за заинтересованите страни има на разположение допълнителна информация

Възстановяване на данъци в Хърватска

Върнете си обратно данък добавен стойност в Хърватия

В Хърватия за пътните такси се прилага 25% данък продажби.
Можете да възстановите тази такса за бизнес цели.
Нашият партньор за доставчик на услуги се заема с целия процес и всяка свързана кореспонденция вместо Вас чрез пълномощно.
За повече информация, моля, свържете се с нас.

 

toll-per-country-tax-service

Портал за клиенти на UTA

Преглед на цялата информация

В Центъра за обслужване на UTA можете да намерите и изтеглите подробна информация и документи, свързани с отделни устройства за приемане на пътни такси.
Освен това, можете да преглеждате фактурите си по всяко време.

Управлявайте Вашите устройства за пътни такси на UTA 24/7, независимо от Вашето работно време!

 

toll-per-country-uta-exclusive

Каква е цената за пътни такси в Хърватска?

Сумата, която трябва да се заплати, зависи от пропътуваното разстояние и от категорията на превозното средство. Повече информация можете да намерите на уебсайта на  оператора за пътни такси HAC.

Какво Ви трябва за Вашето пътуване през Хърватска?

Пътуванията през Хърватия са лесни, тъй като страната използва система за определяне на пътната такса и не е необходимо да купувате винетки предварително. Всички пътни такси се плащат директно на пунктовет за плащане на пътни такси.

Освен това, можете да използвате бордово устройство ENC и да плащате пътните такси безкасово. За повече информация, моля, свържете се с нас.

Как можете да платите пътна такса в Хърватска?

С Вашата карта на UTA, можете да закупите бордово устройство ENC в пунктовете за продажба на нашите партньори. Просто покажете Вашата карта UTA и разходите за пътни такси ще бъдат съответно фактурирани чрез UTA Edenred.

Какви са видовете пътни такси в Хърватска?

Пътна такса се налага по всички магистрали в Хърватска.

Кои пътни такси се покриват от устройството за пътни такси ENC?

Хърватска (маршрути на концесионерите на HAC и ARZ)

Кои превозни средства трябва да плащат пътна такса в Хърватия?

Всички превозни средства. Размерът на таксата зависи от броя на изминатите километри по магистралата и категорията на ��ашето превозно средство. 

Какви такси се прилагат в Хърватска?

Сумата, която трябва да се заплати, зависи от пропътуваното разстояние и от категорията на превозното средство. Повече информация можете да намерите на уебсайта на  оператора за пътни такси HAC.

Трябва ли Ви винетка за уреждане на пътните такси в Хърватска?

Не Ви трябва винетка. Вместо това, просто можете да плащате безкасово пътните такси чрез UTA.

Какви предимства предлага UTA Edenred?

Нашият партньор за бордово устройство ENC предлага опции за атрактивни отстъпки. С услугата за фактуриране с отложено плащане можете да се възползвате от удобни условия за плащане.

Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация!

Клиент на UTA ли сте?

Ако сте клиент на UTA, моля, натиснете тук: