Skip to content

EETS Решения за пътни такси

за превозни средства ≤ 3,5 т

header-one-next-1

Преминавайте през границите в Европа с решенията на UTA EETS. Работата с различните системи за пътни такси и плащания в Европа е сложна задача за Вас и Вашите шофьори по отношение на координацията и администрацията. Решенията на UTA EETS са малки универсални решения с широк спектър от възможни приложения и свързаните с тях икономии на пари и време, напр. чрез отстъпки от пътни такси и намалени административни усилия. Нещо повече, с нашето ново телематично решение UTA SmartConnect®, Вие на практика седите в кабината на водача. Това е така, защото UTA SmartConnect® Ви предлага прозрачен преглед в цяла Европа на Вашия автопарк в реално време.