Skip to content
Back to Blog

Бяла книга от UTA: Злоупотреба с горивни карти: Разбиране на опасностите и как да се предпазите

Измамите с горивни карти се увеличават в цяла Европа Познаването на различни видове измами и високорискови региони подпомага превенцията Най-добрите практи

I 25, 2024

  • Измамите с горивни карти се увеличават в цяла Европа
  • Познаването на различни видове измами и високорискови региони подпомага превенцията
  • Най-добрите практики и препоръки за мениджъри на автопаркове и шофьори

Клайностхайм, Германия - Използването на карти за гориво нараства бързо по целия свят. Според Allied Market Research размерът на глобалния пазар на горивни карти, оценен на 672 милиарда щатски долара през 2019 г., почти ще се удвои до 2027 г. Предимствата на горивните карти за управителите на автопаркове и шофьорите са очевидни: повече сигурност и удобство чрез безкасови транзакции; по-добра прозрачност и по-лесно администриране чрез ясно фактуриране; благоприятни условия; и услуги за мобилност, като покупки на гориво и много повече. Но с нарастващото потребление на карти за горива и услуги идва и по-висок риск от измами. Само от 2019 до 2020 г. броят на случаите на измами с горивни карти се увеличи значително.
За транспортните компании измамите с карти за гориво представляват сериозна финансова заплаха. Горивото е един от най-големите им разходи и може да възлезе на до 30% от текущите разходи на автопарка. Следователно злоупотребата или кражбата на карти за гориво може да доведе до значителни финансови загуби.

“Сигурността на картите за гориво и транзакциите са от решаващо значение за днешните доставчици на услуги в сектор Мобилност," казва Карстен Бетерман, Изпълнителен директор на UTA, един от водещите доставчици на карти за горива и услуги в Европа, част от групата на Edenred. "Чрез нашите продукти, услуги и процеси ние сме ангажирани да защитаваме нашите клиенти срещу настоящи и нововъзникващи форми на измами."

Вътрешният екип на UTA за откриване на измами и сигурност на карти помага да се запази безопасността на клиентите и партньорите на UTA чрез дейности, вариращи от предотвратяване и разкриване на измами до съдействие и подкрепа при наказателни производства. Доставчикът на услуги за мобилност също работи в тясно сътрудничество с национални и международни правоприлагащи органи и организации за сигурност и си сътрудничи с професионални асоциации. Това се допълва от партньорства със специализирани външни доставчици на услуги като The ai Corporation, система за сигурност на плащанията и мониторинг на транзакциите, базирана на изкуствен интелект, с която UTA работи за автоматизирано откриване на измами, базирано на алгоритми.

UTA консолидира своите открития, опит и най-добри практики в областта на сигурността в своята бяла книга „Внимание, капан! Измами с горивни карти и как да ги предотвратим“. В нея експертите по сигурността на UTA посочват различните методологии, използвани от измамниците, подчертават високорисковите региони в Европа и обясняват как да предотвратите измама и какви действия да предприемете, ако станете жертва на такава.

Снабдени със знания от бялата книга на UTA, мениджърите на автопаркове и шофьорите могат по-ефективно да се противопоставят на заплахата от измами с горивни карти и по този начин да ограничат финансовия удар върху своята компания.

Изтеглете бялата книга безплатно
Бялата книга „Внимание, капан! Измами с горивни карти и как да ги предотвратим“ можете да изтеглите безплатно ТУК.

pr_whitepaper_card_security_bg_18.01.2022.pdfuta_whitepaper_card_security_bg.jpg