Back to Blog

UTA Edenred вече предлага разплащане на пътна такса в Сърбия

UTA Edenred клиентите могат да получат лесно сръбско ENP устройство за пътни такси с педставяне на тяхната UTA карта Компанията предлага разплащане на пътн

V 31, 2023

  • UTA Edenred клиентите могат да получат лесно сръбско ENP устройство за пътни такси с педставяне на тяхната UTA карта
  • Компанията предлага разплащане на пътни такси в 27 европейски страни

Клайностхайм, Германия UTA Edenred, водещ доставчик на услуги в сферата на мобилността в Европа и копания от групата на Edenred, вече дава възможност на своите клиенти да разплащат пътните такси в Сърбия чрез електронно тол отчитане (ETC), използвайки ENP (Elektronska Naplata Puta) бордово устройство (OBU).

За да получат ENP OBU, UTA Edenred клиентите просто представят тяхната UTA карта на избрани точки за продажба на Putevi Srbije, сръбският национален пътен оператор. Н се изисква предварителна поръчка или регистрация. Пътните такси се таксуват в автоматичен режим на последващо плащане на отсечки.

Сръбската тол услуга обхваща автомобили от класовете 2, 3 и 4. С нея UTA Edenred я прави по- лесна от всякога за клиенти, които използват сръската 937 километрична платена пътна мрежа. Получаването на ENP OBU чрез UTA картата не само пести време, но и опростява администрирането, с една консолидирана фактура.

Олаф Шнайдер, Director Tolls & Business Services в UTA Edenred, споделя: "Нашето забележително портфолио от решения за пътни такси е ключова диференциация за нашите клиенти от транспорта и логистиката. Включването на Сърбия, важна дестинация и транзитен пазар, опростява пан- европейската мобилност още повече." 

pr_uta_toll_solution_serbia_bgr_31.05.2023.pdfuta_toll_serbia.jpg