UTA лого на компанията

Преминавайте през границите в Европа с решенията на UTA EETS. Работата с различните системи за пътни такси и плащания в Европа е сложна задача за Вас и Вашите шофьори по отношение на координацията и администрацията. Решенията на UTA EETS са малки универсални решения с широк спектър от възможни приложения и свързаните с тях икономии на пари и време, напр. чрез отстъпки от пътни такси и намалени административни усилия. Нещо повече, с нашето ново телематично решение UTA SmartConnect®, Вие на практика седите в кабината на водача. Това е така, защото UTA SmartConnect® Ви предлага прозрачен преглед в цяла Европа на Вашия автопарк в реално време.

UTA One®

Белгия и тунела Лифкеншок, Дания (мостове), Германия, Франция, Италия, Норвегия, включително фериботите и магистралната мрежа, Унгария, Австрия, Полша (А4, Катовице - Краков) и мрежата e-TOLL, Португалия, Швеция (мостове), Швейцария, включително Лихтенщайн, и Испания. Съвсем скоро ще се появи и друга информация за пътни такси!

за превозни средства >3,5т

UTA MultiBox®

Франция, Испания, Португалия, Белгия, включително тунела Лийфкеншух, тунел Херен (Германия)

за превозни средства >3,5т