Лого, UTA Edenred, назад към началната страница

Удобно възстановяване на данъци

Възползвайте се от разнообразни услуги по възстановяване на данъци в Европа

Данъчно регистрирани компании, които плащат данък върху добавената стойност (ДДС) и акцизи в други европейски държави, могат да се възползват от възстановяването на данъци.

Можете да заявите възстановяване на ДДС и акцизи от Ваше име от съответните фискални органи. Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да кандидатства за възстановяване на суми от Ваше име.

Осигурете си по-добра ликвидност – свържете се с нас по всяко време!

Услугата по възстановяване на данъци чрез нашия партньор включва:

  • Искания за възстановяване на ДДС и акцизи от съответните фискални органи
     
  • Подаване на заявки до съответните данъчни органи
     
  • Проследяване на възстановяванията в законоустановените срокове
     
  • Обжалване в случай на частично, или отказ за възстановяване

Искате ли да получите повече информация за нашата услуга за възстановяване на данъци?

Нека Ви посъветваме.

Ние, UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, обработваме Вашите лични данни в съответствие със законите за защита на данните и единствено за обработка на заявката. Можете да видите допълнителна информация за обработката на личните Ви данни и правата на субекта на данните в нашата Политика за защита на данните.