UTA лого на компанията

Удобно възстановяване на данъци

Възползвайте се от разнообразни услуги по възстановяване на данъци в Европа

Данъчно регистрирани компании, които плащат данък върху добавената стойност (ДДС) и акцизи в други европейски държави, могат да се възползват от възстановяването на данъци.

Можете да заявите възстановяване на ДДС и акцизи от Ваше име от съответните фискални органи. Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да кандидатства за възстановяване на суми от Ваше име.

Осигурете си по-добра ликвидност – свържете се с нас по всяко време!

  Услугата по възстановяване на данъци чрез нашия партньор включва:

  • Искания за възстановяване на ДДС и акцизи от съответните фискални органи
    
  • Подаване на заявки до съответните данъчни органи
    
  • Проследяване на възстановяванията в законоустановените срокове
    
  • Обжалване в случай на частично, или отказ за възстановяване

  За повече информация относно услугата за възстановяване на ДДС и акциз, моля, посетете следните страници:

  Възстановяване на ДДС
  Възстановаване на ДДС: предоставена услуга от UTA
  Възстановяване на акциз
  Възстановаване на акциз: предоставена услуга от UTA
  Регистрация по ДДС