Skip to content

Služba vrácení daně z prodeje nebo spotřební daně

Snižte svoje daňové zatížení

header-refundservice

Pohodlné vrácení daní

Využijte široké škály služeb k vrácení daní v Evropě

tax-refund-service-eurorolls-1

Společnosti podléhající dani, které platí daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň v jiných evropských zemích mohou těžit z vrácení daně.

Žádosti o vrácení DPH a spotřební daně si můžete v zastoupení nechat vyřídit příslušným finančním úřadem. Prostřednictvím plné moci může náš poskytovatel služeb zažádat o vrácení DPH za vás.

Vytvořte si větší likviditu a kdykoli se na nás obraťte!

Služba vrácení daně našeho poskytovatele služeb zahrnuje:

  • Určení DPH a uplatnění refundace spotřební daně
  • vyplnění žádostí pro příslušné daňové úřady
  • sledování vrácení peněz v zákonných lhůtách
  • podání odvolání v případě sníženého nebo zamítnutého nároku na vrácení

Chcete získat více informací o naší službě vracení daní?

Rádi vám poradíme.