Nový předpis o mýtném od července 2024

Od července 2024 budou v Německu zpoplatněna vozidla nad 3,5 tuny.

Mýtné za CO2 pro HGV (TN, těžká nákladní vozidla) v Evropě

Jak určit třídu CO2 vašeho vozidla

toll-extension-3.5t
co2-emissions-header

Mýto v Evropě

S mýtným se dnes setkáme všude

Mýtné je v Evropě velmi diskutované a komplexní téma. Co ale vlastně „mýtné! znamená a odkud ten termín pochází?

Toto slovo pochází z řeckého slova „telos“ (daň) a podstatný význam se tedy během staletí nezměnil: mýtné značí poplatek, vybíraný za použití přepravních komunikací (dálnic, mostů, tunelů, silnic). Zatímco v minulosti šlo o jednoduché poplatky mýta přímo na místě, v současnosti za výběrem poplatků mýta existuje rostoucí trh s řadou procesů a v jádru jde o skutečný průmysl. Není tedy překvapením, že mnozí by preferovali partnera, který by jim pomohl nalézt cestu přes džungli požadavků a specifikací a/nebo by jim poskytl podporu se zpracováním poplatků.

csm_header-toll-per-country-cz-highwaytollbridge_3130bcbaef

Přehled mýtného dle zemí

V dnešní době je mýtné vybíráno skoro v každé zemi v Evropě za vozidla vážící více než je povolený součet 3,5 t. Lehká užitková vozidla (osobní vozidla, motocykly, menší přepravní vozidla, atd.) také podléhají ve většině zemí Evropy poplatkům za použití - dokonce i pokud jde pouze o zvláštní mýtné úseky jako mosty, tunely nebo příležitostné poplatky za přetížení města. Ve zkratce, mýtné je nyní vybíráno za použití dálnic nebo jiných dopravních staveb téměř všude v Evropě.

Toll Overview

Německo

Mýtná služba Německo
Deutschland-Nov-21-2023-08-55-26-6918-AM
Toll Overview

Rakousko

Mýtná služba Rakousko
Österreich
Toll Overview

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Mýtná služba Švýcarsko a Lichtenštejnsko
Schweiz-1
Toll Overview

Belgie

Mýtná služba Belgie
Belgien
Toll Overview

Bulgaria

Mýtná služba Bulharsko
Bulgarien
Toll Overview

Dánsko

Mýtná služba Dánsko
Dänemark
Toll Overview

Francie

Mýtná služba Francie
Frankreich
Toll Overview

Velká Británie

Mýtná služba Velká Británie
Großbritannien
Toll Overview

Itálie

Mýtná služba Itálie
Italien
Toll Overview

Chorvatsko

Mýtná služba Chorvatsko
Kroatien-1
Toll Overview

Lucembursko

Mýtná služba Lucemursko
Luxemburg
Toll Overview

Nizozemsko

Mýtná služba Nizozemsko
Niederlande
Toll Overview

Norsko

Mýtná služba Norsko
Norwegen
Toll Overview

Polsko

Mýtná služba Polsko
Polen
Toll Overview

Portugalsko

Mýtná služba Portugalsko
Portugal
Toll Overview

Švédsko

Mýtná služba Švédsko
Schweden
Toll Overview

Srbsko

Mýtná služba Srbsko
Serbien
Toll Overview

Slovensko

Mýtná služba Slovensko
Slowakei
Toll Overview

Slovinsko

Mýtná služba Slovinsko
Slowenien
Toll Overview

Španělsko

Mýtná služba Španělsko
Spanien
Toll Overview

Česká republika

Mýtná služba Česká republika
Tschechien
Toll Overview

Maďarsko

Mýtná služba Maďarsko
Ungarn

Výpočet mýtného

Jednotlivé principy závisející na subjektu, který mýtné vybírá.

Výše mýtného závisí na několika faktorech jako je tonáž, emisní třída vozidla, počet náprav nebo ujeté kilometry. Důležitý může být také faktor času nebo hmotnosti vozidla. Platí následující: Čím příměji a rychleji si přejete cestovat skrze silniční síť, obvykle přes dálnice, tím vyšší poplatky můžete na konci očekávat.

Navíc, v některých zemích ovlivní výpočet také kategorie nebo třída vozidla. Jsou zde ale také pevně nastavené poplatky za používání zpoplatněných silnic, které neobsahují různé aspekty. V tomto kontextu se často zmiňuje „plošná sazba mýtného“ nebo „plošná sazba pro dálnice“.

Každopádně, mýtné je počítáno v každé zemi, výběrčí proces znamená určité administrativní výdaje a čas, společně s dodatečnými výdaji pro uživatele: Formuláře se žádostí musí být správně vyplněny za všech okolností, musí být předloženy doklady k vozu a dodatečná ověření - často společně s korespondencí v cizím jazyce, která je s tím spojena. To je pro mnohé skutečná výzva!

csm_header-toll-per-country-italy-tollstation_59bfaf24d4

Vaše služby mýtného UTA v Evropě

Zvládněte každou trasu se společností UTA Edenred

 

Se společností UTA Edenred máte na své straně zkušeného a silného partnera, který vás podpoří od obecného poskytnutí informací až po registraci u provozovatele mýtného systému. Podpoříme vás od obecného poskytování informací, přes registraci u provozovatelů mýtného systému, rezervaci dálniční známky nebo instalaci inovativních palubních jednotek do vašeho vozidla až po vyúčtování mýtného a postaráme se o velkou část výše uvedených prací. Jednáme mezi vámi a provozovateli mýtného a/nebo autoritami příslušných zemí. Mluvíme vaším jazykem a poskytujeme vám informace srozumitelnou formou. Využijte maximální servisní připravenost, rozsáhlé know-how, speciální podmínky a širokou škálu produktů!

Tímto způsobem můžeme formovat vaše každodenní aktivity na evropských komunikacích co nejpohodlněji a nejefektivněji.

csm_header-europe_3d7b9a4e58