Skip to content

Nové nariadenie upravujúce mýto od júla 2024

Od júla 2024 budú vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony v Nemecku podliehať mýtu

Mýto CO₂ TOLL pre NKD (nákladnú a kamiónovú dopravu) v Európe

Ako určiť triedu CO₂ vášho vozidla

toll-extension-3.5t
co2-emissions-header

Mýto v Európe

Cestné poplatky už takmer nikto neobchádza

Mýto je v Európe veľmi diskutovanou a zložitou témou. Čo však "mýto" vlastne znamená a odkiaľ tento pojem pochádza?

Toto slovo pochádza z gréckeho slova "telos" (daň) a základný význam tohto výrazu sa počas storočí nezmenil: mýto znamená poplatok vyberaný za používanie pozemných komunikácií (diaľnic, mostov, tunelov, ciest). Kým v minulosti išlo o jednoduchý výber mýtneho priamo na mieste, v současnosti je za výberom mýtneho rastúci trh s množstvom procesov a skutočným priemyslom. Niet divu, že mnohí by uprednostili partnera, ktorý by im pomohol zorientovať sa v džungli požiadaviek a špecifikácií a/alebo poskytol podporu pri spracovaní poplatkov.

csm_header-toll-per-country-cz-highwaytollbridge_3130bcbaef

Prehľad mýtneho podľa krajín

V dnešnej dobe sa mýto vyberá takmer v každej krajine Európy za vozidlá s hmotnosťou vyššou, ako je povolený súčet 3,5 t. Ľahké úžitkové vozidlá (osobné autá, motocykle, menšie prepravné autá atď.) takisto vo väčšine európskych krajín podliehajú poplatkom – dokonca aj keď ide o zvláštne mýtne úseky ako sú mosty, tunely alebo príležitostné poplatky v mestách za preťaženie dopravy. Skrátka, mýto sa teraz vyberá za používanie diaľnic alebo iných dopravných stavieb takmer všade v Európe.

Toll Overview

Nemecko

Mýtna služba v Nemecke
Deutschland-Nov-21-2023-08-55-26-6918-AM
Toll Overview

Rakúsko

Mýtna služba v Rakúsku
Österreich
Toll Overview

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

Mýtna služba vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku
Schweiz-1
Toll Overview

Belgicko

Mýtna služba v Belgicku
Belgien
Toll Overview

Bulharsko

Mýtna služba v Bulharsku
Bulgarien
Toll Overview

Dánsko

Mýtna služba v Dánsku
Dänemark
Toll Overview

Francúzsko

Mýtna služba vo Francúzsku
Frankreich
Toll Overview

Veľká Británia

Mýtna služba vo Veľkej Británii
Großbritannien
Toll Overview

Taliansko

Mýtna služba v Taliansku
Italien
Toll Overview

Chorvátsko

Chorvátska mýtna služba
Kroatien-1
Toll Overview

Luxembursko

Mýtna služba v Luxembursku
Luxemburg
Toll Overview

Holandsko

Mýtna služba v Holandsku
Niederlande
Toll Overview

Nórsko

Mýtna služba v Nórsku
Norwegen
Toll Overview

Poľsko

Mýtna služba v Poľsku
Polen
Toll Overview

Portugalsko

Mýtna služba v Portugalsku
Portugal
Toll Overview

Švédsko

Mýtna služba vo Švédsku
Schweden
Toll Overview

Srbsko

Mýtna služba v Srbsku
Serbien
Toll Overview

Slovensko

Mýtna služba na Slovensku
Slowakei
Toll Overview

Slovinsko

Mýtna služba v Slovinsku
Slowenien
Toll Overview

Španielsko

Mýtna služba v Španielsku
Spanien
Toll Overview

Česká republika

Mýtna služba v Českej republike
Tschechien
Toll Overview

Maďarsko

Mýtna služba v Maďarsku
Ungarn

Výpočet mýtneho

Jednotlivé princípy v závislosti od zberného orgánu

Výška mýta závisí od viacerých faktorov ako je tonáž, emisná trieda vozidla, počet náprav či najazdené kilometre. Relevantný môže byť aj časový faktor alebo výška vozidla. Platí: Čím priamejšie a rýchlejšie by ste chceli prejsť trasou, zvyčajne po diaľnici, tým vyššie poplatky musíte v konečnom dôsledku očakávať.

Okrem toho výpočet v niektorých krajinách ovplyvňujú kategórie alebo triedy vozidiel. Existujú však aj pevné poplatky za používanie spoplatnených ciest, ktoré nezahŕňajú rôzne aspekty. V tejto súvislosti sa často spomína "paušálne mýto" alebo "paušál na diaľnice".

Bez ohľadu na to, či sa mýto počíta v každej krajine, proces výberu znamená určité administratívne náklady a čas, ako aj dodatočné náklady pre spotrebiteľov: tlačivá, ktoré musia byť správne a plne vyplnené v každom prípade, doklady k vozidlu a dodatočné osvedčenia, ktoré je potrebné získať a predložiť – nehovoriac o cudzojazyčnej korešpondencii, ktorá k tomu často patrí. Pre mnohých je to skutočný problém!

csm_header-toll-per-country-italy-tollstation_59bfaf24d4

Elektronické mýto UTA v Európe

Zvládnite každú trasu s UTA Edenred

 

S UTA Edenred máte po boku skúseného a silného partnera, ktorý vám pomôže od všeobecného poskytovania informácií až po registráciu u prevádzkovateľa mýta. Pomôžeme vám so všeobecným poskytovaním informácií až po registráciu u prevádzkovateľov mýta, s rezerváciou diaľničnej známky alebo inštaláciou inovatívnych palubných jednotiek do vášho vozidla až po vyúčtovanie mýta a postaráme sa o značnú časť vyššie uvedenej práce. Sme sprostredkovateľom medzi vami a mýtnymi operátormi a/alebo úradmi príslušných krajín. Hovoríme vaším jazykom a informácie vám poskytujeme zrozumiteľným spôsobom.​​​​​​​ Využite výhody maximálnej pripravenosti na služby, komplexného know-how, špeciálnych podmienok a výkonného sortimentu!

Takto môžeme čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie formovať vaše každodenné aktivity na európskych cestách.

csm_header-europe_3d7b9a4e58