Mýto v Nórsku

Bezproblémová mobilita cez Nórsko

csm_header-toll-per-country-norway-highway_bca45c9f6e

Bezproblémová mobilita cez Nórsko

Škandinávska krajina Nórsko vyberá mýto vždy, keď je potrebné priamo refinancovať nákladné dopravné stavby. Mýto sa potom vyberá až do amortizácie stavebných nákladov. Pri povinnosti úhrady mýta v Nórsku sa nerobia žiadne rozdiely: Každý, kto chce získať prístup k danej infraštruktúre, musí zaplatiť mýto. Z tohto dôvodu sú spoplatnené okrem tunelov a mostov aj jednotlivé segmenty verejnej cestnej siete, nie však celé kategórie ciest ako celok.

Čo je však presne určené a povinné: Vozidlá s hmotnosťou ≥ 3,5 t používané na komerčné účely musia byť vybavené palubnou jednotkou. Pre ostatné vozidlá to nie je povinnosťou, ale používanie mýtnej brány poskytuje aj pre ne veľmi zaujímavé výhody: Úspora času vďaka rýchlemu prejazdu cez mýtne brány, zlúčenému fakturovaniu a predvoleným zľavám takmer všade. Vodiči vozidiel ≥ 3,5 t v súkromnom vlastníctve takisto ocenia účtovanie v nižšej kategórii poplatkov 1 s palubnou jednotkou.

 

Okrem používania palubných jednotiek, ktoré Nórsko výrazne uprednostňuje a podporuje, je takisto možné byť snímaný kamerami nainštalovanými na mýtniciach a následne účtovaný londýnskou firmou Euro Parking Collection plc (EPC). Táto spoločnosť bola špeciálne poverená nórskym kráľovstvom, aby ponúkala používanie nórskeho systému úhrady mýta vozidlám registrovaným v zahraničí. Nórsko takmer úplne upúšťa od mýtnic s obsluhou, a preto vyžaduje takmer univerzálnu elektronickú úhradu mýta. Len veľmi zriedka budete mať možnosť manuálnej úhrady.

Nižšie vám UTA Edenred poskytuje prehľad všetkých podrobností, ktoré potrebujete vedieť o mýte v Nórsku. V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte!

csm_toll-per-country-norway-sign_5afba98b5a

Mýtny systém v Nórsku

Ako sa vyberá mýto?

AutoPass

Otvorený elektronický systém výberu mýta s možnosťou úhrady cez palubnú jednotku alebo pomocou videozáznamu evidenčného čísla vozidla evidovaného v inej krajine s neskoršou úhradou prostredníctvom EPC

Kontroly

Kontroly majú oficiálne na zodpovednosti verejné orgány, t. j. polícia, colníci a Nórska správa ciest.

Vozidlá ≥ 3,5 t používané na komerčné účely musia mať OBU. Súvisí to okrem iného s tým, či a aký náklad sa prepravuje, či bolo namontované logo alebo na koho bolo vozidlo registrované. V prípade akýchkoľvek pochybností prevádzkovateľ systému AutoPass odporúča použiť mýtnu palubnú jednotku, aby sa predišlo prísnym sankciám. Vodičom motorových vozidiel, ktorí sú považovaní za zmluvných vodičov a ktorí nemajú nainštalovanú povinnú palubnú jednotku, bude uložená pokuta 8 000 korún (cca 820 eur). V prípade opakovaného priestupku sa táto pokuta zdvojnásobí.

Mýtne médiá UTA Edenred v Nórsku

Mýtne riešenia pre vašu jazdu cez Nórsko

Diaľnice
UTA One® next
Tunel Svinsund
UTA One® next

Vaše výhody s UTA Edenred v Nórsku

Bezproblémové mýtne transakcie s UTA Edenred

 S UTA Edenred máte pri spracovaní mýta v Luxembursku množstvo výhod:

check-circle-infolist
Jednoduché následné platby s atraktívnymi platobnými podmienkami použitím BroBizz® Box a UTA One®
check-circle-infolist
Podrobná a prehľadná fakturácia mýtnych poplatkov
check-circle-infolist
Zákaznícky portál UTA: Online správa vašich mýtnych médií a tlačív alebo informačných dokumentov
check-circle-infolist
Atraktívne zľavy s  UTA One®
check-circle-infolist
Hromadná faktúra s dokladom o DPH alebo čistá faktúra bez DPH.
check-circle-infolist
Informácie a pomoc od našich odborníkov na mýto počas pracovných hodín

Vrátenie daní v Nórsku

Využite potenciálne daňové výhody

Majitelia firiem môžu získať vrátenie dane z pridanej hodnoty vybranej z nórskych poplatkov. Na dane sa môžu vzťahovať rôzne sadzby. Preto by ste si mali na faktúre skontrolovať prípadné dane. UTA pre vás rada vybaví refundáciu prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb na základe plnej moci. Všetku korešpondenciu vybavíme za vás, čím vám eliminujeme potenciálne problémy s jazykovou bariérou. Jednoducho sa na záver môžete tešiť na dobropis!

toll-per-country-tax-service

Využívanie zliav v Škandinávii s UTA Edenred

Atraktívne podmienky pre zákazníkov

Zákazníci UTA Edenred využívajú pri používaní svojho UTA One® zariadenia širokú škálu zliav. Okrem zvyčajných zliav sa môžete zaregistrovať aj na ďalšie zľavy na základe poplatkov, ktoré vedú k až 50 % úspore.

V prípade záujmu nás kontaktujte – poskytneme vám všetky podrobnosti.

toll-per-country-percentages-1

Zákaznícky portál UTA

Informácie v skratke

Cez zákaznícky portál UTA si nájdete a stiahnete detailné informácie a dokumenty súvisiace s jednotlivými mýtnymi akceptačnými médiami. Okrem toho si svoje faktúry môžete kedykoľvek zobraziť.

Spravujte mýtne médiá UTA vo svojom voľnom čase, nezávisle od našej prevádzkovej doby!

toll-per-country-uta-exclusive