Užívateľské podmienky

Spotrebiteľské podmienky UTA palivovej karty EasyFuel

Spotrebiteľské podmienky zákazníckeho portálu UTA

Spotrebiteľské podmienky UTA SmartConnect®