Skip to content

Mýto v Portugalsku

Cez Portugalsko s UTA Edenred

csm_tollstationportugal-1141322902_e81bf3eefc

Cez Portugalsko s UTA Edenred

V Portugalsku, podobne ako v Španielsku či Francúzsku, sa mýto vyberá prostredníctvom viacerých koncesionárov. Základným princípom je, že mýtu podliehajú všetky vozidlá. Systém výberu mýta v Portugalsku je veľmi zložitý a zahŕňa mnoho dôležitých detailov, ktoré je potrebné zohľadniť.

Na niektorých diaľniciach sa mýto vyberá elektronicky. Platba mýta na mieste v hotovosti alebo kreditnou kartou preto možná nie je. Na iných cestách sa naopak vodiči stretnú s klasickými mýtnymi búdkami, kde môžu mýto zaplatiť v hotovosti alebo kreditnou kartou.

Neportugalské vozidlá vybavené palubnou jednotkou ako aj spoločnosti, ktoré sa zaregistrujú vopred a zaplatia paušálny preddavok pred vstupom do portugalskej mýtnej siete, si môžu byť isté, že všetko bude v poriadku. V každom prípade by sa však mali vodiči dôkladne oboznámiť so svojou plánovanou trasou a s ňou spojenou úhradou mýtnych poplatkov.

UTA Edenred vám s radosťou poradí, ako najlepšie uhradiť mýto! Oboznámte sa aj so širokým portfóliom našich produktov, s ktorými na portugalských diaľniciach ušetríte čas aj peniaze.

toll-per-country-portugal-highway

Mýtne poplatky v Portugalsku

Ako sa vyberá mýto v Portugalsku

Na diaľniciach v Portugalsku sa používa uzavretý mýtny systém s vjazdami a výjazdami. Mýto sa vypočítava na základe dĺžky prejdenej trasy (vjazd a výjazd) a kategorizácie vozidla. Tá sa stanovuje na základe počtu náprav a výšky vozidla.

check-circle-infolist
Trieda 1

Motocykle
Osobné vozidlá (dokonca aj s prívesom), ktorých výška pri prvej náprave je do 1,10 metra

check-circle-infolist
Trieda 2

Vozidlá s dvoma nápravami, ktorých výška pri prvej náprave je rovná alebo vyššia ako 1,10 metra

check-circle-infolist
Trieda 3

Vozidlá s troma nápravami, ktorých výška pri prvej náprave je rovná alebo vyššia ako 1,10 metra

check-circle-infolist
Trieda 4

Vozidlá s viac ako troma nápravami, ktorých výška pri prvej náprave je rovná alebo vyššia ako 1,10 metra

Manuálna úhrada mýtnych poplatkov

Tlač lístka v mýtnej búdke pri vjazde na úsek cesty podliehajúcej mýtu > úhrada na výjazde, v hotovosti či kreditnou kartou.

 

Elektronická úhrada mýtnych poplatkov

check-circle-infolist

Použitie palubnej jednotky: Použitie palubnej jednotky: automatický pruh (označený zeleným "V") a rezervácia v mýtnej bráne

check-circle-infolist
"Mýtna služba" – elektronická 3-dňová diaľničná známka: svoje vozidlo zaregistrujete online a potom môžete tri dni bez obmedzenia využívať spoplatnenú cestnú sieť, na ktorej sa mýto vyberá elektronicky.
check-circle-infolist
„Cesta na letisko“: Môžete si zarezervovať elektronický lístok iba na cestu na portugalské letiská Porto a Faró, ktorý je platný na konkrétny dátum a trasu. Tento spôsob je možné zrealizovať online na www.tollcard.pt/fetcwcm/wcmservlet/en/comprar/outros-produtos.html
check-circle-infolist
„Mýtna karta“: Použite predplatenú kartu spoločne s uvedením príslušného evidenčného čísla vozidla: zakúpte si predplatenú mýtnu kartu napr. na diaľničnej čerpacej stanici (možné zakúpiť aj online pred začiatkom cesty na www.tollcard.pt/fetcwcm/wcmservlet/en/home/), s určitou výškou kreditu, ktorá je viazaná na evidenčné číslo vášho vozidla. Výška mýta sa následne odráta z vášho kreditu. Maximálna doba platnosti je jeden rok.
check-circle-infolist
"Jednoduché mýto": Zadajte registračné číslo príslušného vozidla do registračného systému spolu s kreditnou kartou (možné zrealizovať na "Welcome Points" na hraniciach): Mýtne poplatky budú následne stiahnuté z vašej platobnej karty. Tento spôsob úhrady elektronického mýta je obmedzený na obdobie do 30 dní.

Pozor
Spätná úhrada elektronického mýta na príslušných úradoch, čerpacích staniciach atď. je možná iba pre vozidlá s portugalským evidenčným číslom!

Mýtne médiá UTA Edenred v Portugalsku

Použite palubnú jednotku od UTA Edenred

Vozidlá > 3,5 t Ľahké vozidlá/
osobné vozidlá ≤ 3,5 t
UTA One® next UTA One® Move
Telepass EU
UTA MultiBox®
UTA MultiBox® Light

Mýtna služba UTA Edenred v Portugalsku

Prehľad vašich výhod s UTA Edenred

S elektronickým mýtom UTA bude vyúčtovanie mýta v Portugalsku jednoduché:

check-circle-infolist
Jednoduchá odložená úhrada s priaznivým termínom splatnosti pri použití palubnej jednotky
check-circle-infolist
Online správa vašich mýtnych médií na zákazníckom portáli UTA
check-circle-infolist
Telefonická konzultácia a zákaznícka podpora zo strany odborníkov na mýtne počas pracovných hodín
check-circle-infolist
Podrobná a prehľadná súhrnná faktúra s DPH za vaše celkové mýto
check-circle-infolist
Tlačivo a informačné dokumenty na stiahnutie na zákazníckom portáli UTA

Vrátenie dane v Portugalsku

Využite možnosť vrátenia portugalskej dane z pridanej hodnoty

Podnikatelia, nechajte si preplatiť DPH zaplatenú z portugalského mýta! V súčasnosti je DPH vo výške 23 %. Náš poskytovateľ služieb s radosťou ​​​​​​​pripraví žiadosti o preplatenie a prevezme všetku ďalšiu potrebnú komunikáciu. Nemusíte sa dohadovať s úradníkmi ani sa obávať jazykovej bariéry. Prejdeme celým procesom potrebným na získanie dobropisu.

toll-per-country-tax-service