Skip to content

Mýtna služba UTA Edenred na Slovensku

Jazdite po Slovensku jednoducho a efektívne

csm_header-toll-per-country-slovakia-highwayslovakia_fd6f618dc9

Jazdite po Slovensku s UTA Edenred

Na Slovensku – podobne ako v Česku – motorové vozidlá s celkovou kombinovanou hmotnosťou > 3,5 t podliehajú mýtu na všetkých diaľniciach a rýchlostných cestách, ako aj na cestách 1. triedy. Úseky ciest kategórie 2 a 3 (ekvivalent štátnych a federálnych ciest v Nemecku) podliehajú mýtu. Mýto sa vyberá podľa najazdených kilometrov a počtu náprav, tonáže a emisnej triedy.

Vozidlá ≤ 3.5 t podliehajú diaľničnej známke na väčšine úsekoch diaľníc D1-4 a na niektorých úsekoch rýchlostných ciest R1, 2, 4 a 6. Úseky bez mýta sú označené.

V špeciálnom prípade sa pre ťahač a príves nainštaluje elektronická diaľničná známka, akonáhle kombinovaná hmotnosť prekročí 3,5 t, a to aj v prípade, že samotný ťahač neprekročí túto hranicu.

Ako vodič spoplatneného vozidla môžete na Slovensku získať rôzne služby spojené s palubnou jednotkou SkyToll, či rezerváciou diaľničných známok v sérii predajných miest.

csm_contents-tollslovakia_5c602f2929

Výber poplatkov na Slovensku

Ako sa vyberá mýto

check-circle-infolist
Otvorený systém:

Mýto sa vyberá prostredníctvom otvoreného systému pozostávajúceho z mýtnych brán, technológie GPS-GNS a hybridnej palubnej jednotky, ktorá komunikuje pomocou mikrovĺn a satelitnej technológie. Mýtna skrinka je povinná pre vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou > 3,5. Kontroly sa vykonávajú pomocou technológie DSRC.

check-circle-infolist
Systém s diaľničnou známkou:

Na vozidlá s hmotnosťou ≤ 3,5 t sa uplatňuje mýtny poplatok predplatený na časové obdobie. Výška poplatku za diaľničnú známku závisí od platného obdobia.

Mýtne riešenia UTA Edenred pre Slovensko

Ako spracovať mýto

NKD alebo vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou > 3,5 t Osobné autá alebo vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 t
SkyToll OBU E-vignette (diaľničná známka)
Procesy platby vopred a spätnej platby UTA Card*

*Týka sa nákupov na slovenských predajných miestach alebo čerpacích staniciach. Ak chcete zistiť viac, kontaktujte nás. Ak chcete zistiť viac, kontaktujte nás.
Zistite viac o systéme SkyToll OBU pre Slovensko:

Mýtna služba UTA Edenred na Slovensku

Jazdite po Slovensku jednoducho a efektívne

Spracovateľské poplatky pre slovenskú cestnú sieť cez UTA integrovaným a jednoduchým spôsobom. Objednajte si SkyToll OBU cez UTA Edenred a vyberte si medzi možnosťou doručenia a vyzdvihnutím na odbernom mieste. Proces spätnej platby je pre tento spôsob nákupu povinný. Skutočné poplatky za používanie budú fakturované neskôr. Okrem toho, ak predložíte svoju palivovú kartu UTA Full Service Card, proces predplatenia bude dostupný. Priamo na mieste si tak môžete zaobstarať OBU a načítať kredit do palubnej jednotky, ktorý sa následne použije na úhradu vzniknutých mýtnych poplatkov.

csm_bordersignslovakia-521653473_d447c43159

Vrátenie daní na Slovensku

Využite daňové výhody na Slovensku

Majitelia firiem dostanú vrátenú DPH vybranej na slovenskom mýte. Momentálna sadzba DPH je 20 %. Upozorňujeme, že sumy DPH sú uvedené iba na faktúrach od prevádzkovateľa mýta. Náš poskytovateľ služieb môže za vás zorganizovať úhradu prostredníctvom splnomocnenia, čím vám ušetrí byrokratickú záťaž a potenciálne jazykové problémy. Vy osobne nemusíte robiť nič a môžete sa jednoducho tešiť na dobropis!

 

toll-per-country-tax-service

Zákaznícky portál UTA

Podrobné informácie o vašich faktúrach

Na zákazníckom portáli UTA si môžete kedykoľvek prezerať svoje faktúry a spravovať svoje mýtne riešenia UTA. Týmto spôsobom môžete mať vždy prehľad o vozovom parku! Nezávisle od našich otváracích hodín!

toll-per-country-uta-exclusive