Usługa opłat drogowych UTA Edenred w Słowacji

Łatwo i efektywnie przejeżdżaj przez Słowację

csm_header-toll-per-country-slovakia-highwayslovakia_fd6f618dc9

Przemierzaj Słowację z UTA Edenred

Na Słowacji - podobnie jak w Czechach - pojazdy silnikowe o łącznej masie brutto wynoszącej > 3,5 t podlegają opłatom na wszystkich autostradach i drogach szybkiego ruchu, jak również na drogach kategorii 1. Jednak odcinki dróg kategorii 2 i 3 (odpowiadające drogom krajowym i federalnym w Niemczech) również podlegają opłatom za przejazd. Opłaty drogowe są naliczane w oparciu o ilość przejechanych kilometrów, liczbę osi, tonaż i klasę emisji spalin.

Pojazdy ≤ 3,5 t podlegają winiecie na większości odcinków autostrad D1-4 i na niektórych odcinkach dróg ekspresowych R1, 2, 4 i 6. Odcinki wolne od opłat są oznakowane.

W szczególnym przypadku, dla pojazdu ciągnącego i przyczepy, winietę elektroniczną instaluje się każdorazowo, gdy łączna masa przekroczy 3,5 t – nawet jeśli sam pojazd ciągnący nie przekracza tej wartości.

Jako kierowca pojazdu podlegającego opłatom na Słowacji możesz uzyskać różne usługi związane z urządzeniem pokładowym SkyToll lub rezerwacją winiet w szeregu punktów sprzedaży.

csm_contents-tollslovakia_5c602f2929

Pobieranie słowackich opłat drogowych

Jak pobierane są opłaty drogowe

check-circle-infolist
System otwarty:

Opłaty są pobierane za pośrednictwem otwartego systemu składającego się z punktów poboru opłat, technologii GPS-GNS i hybrydowego urządzenia pokładowego, która komunikuje się za pomocą mikrofal i technologii satelitarnej. W przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t wymagane jest urządzenie do pobierania opłat drogowych. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o technologię DSRC.

check-circle-infolist
System winietowy:

Czasowa opłata drogowa uiszczana z góry dotyczy pojazdów o masie ≤ 3,5 t. Wysokość opłaty za winietę ustalana jest w oparciu o okres ważności.

Rozwiązania UTA Edenred w zakresie opłat drogowych dla Słowacji

Jak uiścić opłatę drogową

Pojazdy ciężarowe lub pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t Samochody osobowe lub pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 t
OBU SkyToll E-winieta
Płatności w trybie przedpłaty (prepay) i odroczonej płatności (postpay) UTA Card*

*Dotyczy zakupów w słowackich punktach sprzedaży lub na stacjach paliw. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.
Dowiedz się więcej o urządzeniu pokładowym OBU SkyToll dla Słowacji:

Usługa opłat drogowych UTA Edenred w Słowacji

Łatwo i efektywnie przejeżdżaj przez Słowację

Wnoś opłaty dla słowackiej sieci drogowej za pośrednictwem UTA w zintegrowany, łatwy sposób. Zamów urządzenie pokładowe OBU SkyToll za pośrednictwem UTA Edenred, a następnie zamów wysyłkę bezpośrednio do siebie lub odbierz w punkcie dystrybucji. W przypadku tej metody zakupu wymagana jest płatność po wykonaniu usługi. Faktyczne opłaty za użytkowanie zostaną zafakturowane później. Dodatkowo, tryb przedpłaty jest dostępny po okazaniu Karty Full Service UTA. W ten sposób można uzyskać urządzenie pokładowe OBU bezpośrednio na miejscu i doładować je, co następnie posłuży do regulowania poniesionych opłat drogowych.

csm_bordersignslovakia-521653473_d447c43159

Zwroty podatku na Słowacji

Wykorzystaj ulgi podatkowe na Słowacji

Właściciele przedsiębiorstw otrzymują zwrot podatku VAT pobranego z tytułu słowackich opłat drogowych. Stawka VAT wynosi obecnie 20%. Należy pamiętać, że kwoty podatku VAT są podawane tylko na fakturach od operatora opłaty drogowej. Nasz usługodawca może zorganizować dla Ciebie zwrot podatku, dzięki czemu nie będziesz musiał się już martwić ani o biurokratyczne procedury urzędowe, ani o potencjalne bariery językowe. Wystarczy, że udzielisz nam pełnomocnictwa, abyśmy mogli działać w tej sprawie w Twoim imieniu, a my zajmiemy się resztą. Z nami możesz się zrelaksować, wiedząc, że Twoje sprawy są w dobrych rękach! 

 

toll-per-country-tax-service

Portal klienta UTA

Szczegółowe informacje na temat faktur

W portalu klienta UTA można w każdej chwili przeglądać swoje faktury i zarządzać rozwiązaniami w zakresie opłat drogowych UTA. W ten sposób można zawsze kontrolować swoją flotę! Niezależnie od naszych godzin otwarcia!

toll-per-country-uta-exclusive