Skip to content

Povinné mýto na Slovinsku

Jazdite cez Slovinsko pohodlne s UTA Edenred

csm_header-toll-per-country-slovenia-tollstation_fa8e58566c

Jazdite cez Slovinsko pohodlne s UTA Edenred

V Slovinsku vozidlá vo všeobecnosti podliehajú mýtu prostredníctvom rôznych systémov: Zatiaľ čo za motorové vozidlá ≤ 3,5 t platíte mýto cez elektronickú diaľničnú známku, na všetkých slovinských diaľniciach a rýchlostných cestách za všetky motorové vozidlá > 3,5 t musíte platiť mýto pomocou elektronického systému DarsGo. Na cestovanie je preto potrebná palubná jednotka.

Mýto vyberané pOMOCOU DarsGo sa zakladá na prejdenej vzdialenosti, ako aj na počte náprav, tonáži a emisnej triede. Na druhej strane, tarifa elektronickej diaľničnej známky sa zakladá na type vozidla a zvolenom časovom období.

Od 01. 09. 2020 došlo v systéme DarsGo k niekoľkým zmenám: Prvá mýtna trieda (R3, vozidlá a prívesy > 3,5 t s dvoma alebo tromi nápravami) sa určila na základe počtu náprav. Vozidlá s dvoma nápravami platia približne o 10 % nižšie mýto. Palubná jednotka musí byť príslušne nastavená.

Vozidlá s alternatívnymi pohonmi, ktoré spĺňajú emisné požiadavky EURO VI, profitujú z ďalších úspor. Vozidlá s alternatívnym pohonom sú vozidlá s plynovým alebo elektrickým, nie však s hybridným pohonom.

toll-per-country-slovenia-highway

Slovinský mýtny systém

Ako sa vyberá mýto

check-circle-infolist
Otvorený systém:

Mýto sa vyberá pomocou mýtnych brán, technológie GPS-GNS a hybridnej palubnej jednotky, ktorá komunikuje pomocou mikrovĺn a satelitnej technológie. Kontroly sa vykonávajú pomocou technológie DSRC. DarsGo OBU je povinná v systéme elektronického mýta pre vozidlá s celkovou hmotnosťou > 3,5 t.

check-circle-infolist
Uzavretý systém v tuneli Karawanks:

Paušálny a na základe trasy odstupňovaný poplatok sa pre tunel Karawanks účtuje podľa kategórií vozidiel. Mýto sa platí manuálne prostredníctvom palivovej karty UTA Full Service Card alebo kreditnou kartou. Vodiči nákladnej dopravy, ktorí sú už vybavení OBU DarsGo, ju môžu použiť na uhradenie poplatku za tunel.

check-circle-infolist
Systém cez elektronickú diaľničnú známku:

Na vozidlá s hmotnosťou ≤ 3,5 t sa uplatňuje mýtny poplatok predplatený na časové obdobie. Výška poplatku za elektronickú diaľničnú známku závisí od doby platnosti a triedy vozidla.

Mýtne riešenia UTA Edenred pre Slovinsko

Možnosti hradenia mýta

NKD alebo vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou > 3,5 t Osobné autá alebo vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 t
DarsGo OBU E-vignette (diaľničná známka
Procesy platby vopred a spätnej platby UTA Card*
Tunel Karawanks
DarsGo OBU UTA Card

 

*Vzťahuje sa na nákup  E-vignette (diaľničná známka)  na distribučných miestach alebo čerpacích staniciach. Ohľadom detailov sa obráťte na nás. Ohľadom detailov sa obráťte na nás.

Viac informácií o mýtnych riešeniach pre Slovinsko nájdete na našej podstránke:

Tunel Karawanks do a zo Slovinska

Cezhraničný tunel podlieha povinnému mýtu na základe príslušných systémov

Upozorňujeme, že pri jazde cez tunel Karawanks je možné mýtne poplatky uhradiť pomocou DarsGo OBU , ale ak opustíte bránu alebo vstúpite do rakúskeho mýtneho systému, musíte použiť buď mýtne riešenie EETS s aktivačným okruhom "Rakúsko" (GO-Maut) alebo riešenie národného mýta GO-Box. Skontrolujte svoje osobné požiadavky a zistite viac o UTA One® alebo Telepass EU.

Pri pokračovaní na rakúske diaľnice alebo rýchlostné cesty je pre vodičov osobných áut diaľničná známka povinná.

 

Mýtna služba UTA Edenred na Slovensku

Jazdite po Slovensku jednoducho a efektívne

Spracovateľské poplatky pre slovenskú cestnú sieť cez UTA integrovaným a jednoduchým spôsobom. Objednajte si SkyToll OBU cez UTA Edenred a vyberte si medzi možnosťou doručenia a vyzdvihnutím na odbernom mieste. Proces spätnej platby je pre tento spôsob nákupu povinný. Skutočné poplatky za používanie budú fakturované neskôr. Okrem toho, ak predložíte svoju palivovú kartu UTA Full Service Card, proces predplatenia bude dostupný. Priamo na mieste si tak môžete zaobstarať OBU a načítať kredit do palubnej jednotky, ktorý sa následne použije na úhradu vzniknutých mýtnych poplatkov.

csm_bordersignslovakia-521653473_d447c43159

Parkovacia služba UTA

Využívajte vo Švédsku zabezpečené parkoviská pre nákladné autá

V mnohých európskych krajinách spolupracujeme s partnermi, ktorí poskytujú zabezpečené parkovacie miesta pre nákladné vozidlá s obsluhou. Môžete k nim získať prístup predložením vašej palivovej karty UTA Full Service Card. Poplatky budú zahrnuté vo vašej faktúre UTA.

Porozprávajte sa s nami priamo o parkovacej službe UTA vo Švédsku.

toll-per-country-tax-service

Vrátenie daní na Slovensku

Využite daňové výhody na Slovensku

Majitelia firiem dostanú vrátenú DPH vybranej na slovenskom mýte. Momentálna sadzba DPH je 20 %. Upozorňujeme, že sumy DPH sú uvedené iba na faktúrach od prevádzkovateľa mýta. Náš poskytovateľ služieb môže za vás zorganizovať úhradu prostredníctvom splnomocnenia, čím vám ušetrí byrokratickú záťaž a potenciálne jazykové problémy. Vy osobne nemusíte robiť nič a môžete sa jednoducho tešiť na dobropis!

 

toll-per-country-uta-exclusive