Mýto vo Švédsku

Bezhraničná mobilita vo Švédsku

csm_header-tollsweden_384efb5348

Bezhraničná mobilita vo Švédsku

Švédsko je jedným z členských štátov, ktoré v súčasnosti vyberajú mýto iba za nákladné vozidlá a kamióny ≥ 12 t (okrem autobusov) prostredníctvom Eurovignette. Luxembursko, Dánsko a Holandsko tiež vyberajú mýto za nákladné vozidlá týmto spôsobom.

Keďže je diaľničná známka elektronická, nedochádza k rušivému priľnutiu a odstraňovaniu fyzických známok z čelného skla. Navyše po jednorazovej registrácii na online portáli môžete v platnom období jazdiť aj v iných členských štátoch.

Ak je výber mýta na prvý pohľad zameraný iba na ťažké nákladné vozidlá, existujú aj poplatky ktoré sa môžu vzťahovať na iné vozidlá: Poplatkom za cezhraničné dopravné stavby, ako je most Øresund, podliehajú takmer všetky vozidlá. Poplatky za tieto mosty nie sú zahrnuté v Eurovignette a preto sa považujú za osobitné úseky na úhradu mýta pre vozidlá podliehajúce mýtu ≥ 12 t.

Okrem toho existujú poplatky za dopravné zápchy, napríklad v Göteborgu a Štokholme. Sú však najmä nástrojom na riadenie plynulosti dopravy do intravilánu miest. Poplatky za dopravné zápchy vo Švédsku sa riadia niekoľkými pravidlami – rovnako pre základ výpočtu, pre typ výberu ako aj uhrádzania.

Stručne povedané, vodiči, ktorí cestujú do alebo cez Švédsko, by si mali zistiť presné informácie o tom, kde je ich vozidlo spoplatnené a ako si môžu túto povinnosť splniť, bez ohľadu na vozidlo, ktoré riadia. UTA Edenred je k dispozícii, aby poskytovala pomoc a potrebné odborné znalosti. Mýto vo Švédsku: S UTA Edenred pre vás žiadny problém!

toll-per-country-poland-bridge

Ako sa vyberá švédske mýto?

check-circle-infolist
Elektronický, a teda otvorený systém:

Oprávnenie na používanie spoplatnených ciest sa po rezervácii ŠPZ uloží do centrálnej databázy prevádzkovateľa mýta.

check-circle-infolist
Kritériá na výpočet mýtneho:

Počet náprav, emisná trieda a doba platnosti

Ďalšie informácie nájdete v našom prehľade o elektronickej diaľničnej známke Eurovignette:

Kontroly

To, či je alebo nie je Eurovignette uložená v systéme pre konkrétne vozidlo, kontrolujú mobilné kamery a mobilní inšpektori. V prípade porušenia sa uloží pokuta.  V prípade kontroly sa zvyčajne pokuta pre NKD ukladá a požaduje priamo na mieste.

 

Dopravné stavby

Mýto sa za dopravné stavby ako sú mosty vyberá osobitne:

Mýtny systém vo Švédsku

Ako sa vyberá švédske mýto?

check-circle-infolist
Elektronický, a teda otvorený systém:

Uzavretý mýtny systém: Určené vjazdy a výjazdy cez mýtnice.

check-circle-infolist
Kritériá na výpočet mýtneho:

Základ pre výber a spôsob úhrady závisia od každého prevádzkovateľa mýta.

Mýtne médiá UTA Edenred vo Švédsku

Mýtne riešenia pre vašu jazdu cez Švédsko

Mýto pre nákladné vozidlá ≥ 12 t
Eurovignette
Öresundský most
(pre všetky vozidlá podliehajúce mýtu)
UTA Card
UTA One® next
Most Svinesund
(momentálne bez cla)
UTA One® next

Vaše výhody s UTA Edenred vo Švédsku

Bezproblémové mýtne transakcie s UTA Edenred

S UTA Edenred máte pri spracovaní mýta vo Švédsku množstvo výhod:

check-circle-infolist
Jednoduchá následná platba s atraktívnymi platobnými podmienkami a zľavami použitím UTA One® 
check-circle-infolist
Podrobná a prehľadná fakturácia mýtnych poplatkov
check-circle-infolist
Online správa vašich mýtnych médií (platí pre elektronické karty Eurovignette a UTA) a tlačív a informačných dokumentov v zákazníckom portáli UTA
check-circle-infolist
Atraktívny termín platby s palivovou kartou UTA Card
check-circle-infolist
Hromadné faktúry s uvedenou DPH
check-circle-infolist
Informácie a pomoc od našich odborníkov na mýto počas pracovných hodín

Zľavové výhody s UTA Edenred

Atraktívne podmienky vo Švédsku

S UTA One® next vedia zákazníci pri cestovaní cez most Storebælt a most Øresund profitovať z atraktívnych zliav v porovnaní s poplatkami v hotovosti.

Viac sa dozviete tu:

 

Momentálne pre vás pracujeme na ďalších výhodných podmienkach, z ktorých budete čoskoro profitovať! Porozprávajte sa s nami o ďalších podrobnostiach.

toll-per-country-percentages-1

Parkovacia služba UTA

Využívajte vo Švédsku zabezpečené parkoviská pre nákladné autá

V mnohých európskych krajinách spolupracujeme s partnermi, ktorí poskytujú zabezpečené parkovacie miesta pre nákladné vozidlá s obsluhou. Môžete k nim získať prístup predložením vašej palivovej karty UTA Full Service Card. Poplatky budú zahrnuté vo vašej faktúre UTA.

Porozprávajte sa s nami priamo o parkovacej službe UTA vo Švédsku.

toll-per-country-parking-service

Vrátenie daní vo Švédsku

Využite svoju daňovú výhodu!

Majitelia firiem môžu získať vrátenú DPH vybratú zo švédskeho mýta. Na rozdiel od mýta pre nákladné vozidlá, poplatky za mosty podliehajú DPH. Momentálna sadzba DPH je 25 %. Je vratná. Ak vaši vodiči zaplatili za parkovacie miesta pre kamióny, nárok na vrátenie daní môže platiť aj na to.

Prostredníctvom splnomocnenia môže náš poskytovateľ služieb organizovať preplatenie zdaniteľných položiek vo vašom mene, čím vám ušetrí administratívnu námahu a potenciálne jazykové problémy pri rokovaní so švédskymi úradmi. Nemusíte robiť nič okrem toho, že sa budete tešiť na svoj dobropis!

toll-per-country-tax-service

Zákaznícky portál UTA

Informácie v skratke

Cez zákaznícky portál UTA si nájdete a stiahnete detailné informácie a dokumenty súvisiace s jednotlivými mýtnymi akceptačnými médiami. Okrem toho si svoje faktúry môžete kedykoľvek zobraziť.

Spravujte mýtne médiá UTA vo svojom voľnom čase, nezávisle od našej prevádzkovej doby!

toll-per-country-uta-exclusive