Skip to content

Aktuálny vývoj mýta 
v Európe

Predstavujeme vám emisné triedy CO2 a rozšírenie mýta v Nemecku pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 ton.
hero-img-desktop-AKTUELLE

Mýto sa rozšíri a zavedú sa emisné triedy CO2: V roku 2024 sa bude uplatňovať dodatočný príplatok za CO2 a vozidlá nad 3,5 ton budú v Nemecku podliehať mýtu

Na jeseň 2023 bol nemeckým Bundestagom schválený zákon zavádzajúci požiadavku smernice EÚ o nákladoch na infraštruktúru. To znamená:

check-circle-infolist
Od 01. decembra 2023, bude mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku doplnené o príplatok za CO₂ vo výške 200 eur za tonu CO₂. V závislosti od emisnej triedy CO₂ vozidla sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Rovnaká zmena v Rakúsku nadobudne účinnosť od 01. januára 2024.
check-circle-infolist
1. júla 2024 sa podľa návrhu federálnej vlády bude mýto vzťahovať aj na vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 ton.​​​​​​​ Doteraz sa mýto týkalo iba vozidiel nad 7,5 tony.​​​​​​​​ Malé podniky by mali byť z tejto povinnosti vyňaté.
check-circle-infolist
Nákladné bezemisné vozidlá sú do konca roka 2025 od mýta oslobodené, a následne sa po tomto období bude na náklady na infraštruktúru vyberať 25 % z mýtnej sadzby.


Presný návrh či prípadné výnimky, kto podlieha mýtu a akým spôsobom bude prebiehať fakturácia, sa ešte len rieši. Ako jeden z najväčších poskytovateľov služieb spracovania mýta v Európe však za vás sledujeme vývoj rozširovania sa mýta. Radi vám poskytneme akúkoľvek radu či podporu.

Prečo sa v Nemecku upravuje mýto?

Mýto pre NKD alebo úžitkové vozidlá je poplatok za používanie ciest podľa prejdenej vzdialenosti. Zavedené bolo v 2005 na federálnych diaľniciach a v 2012 bolo rozšírené na určitých úsekoch federálnych ciest. Podľa nemeckého zákona o spolkovom mýte na diaľniciach​​​​​​​​(§ 1), všetky domáce aj zahraničné motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 ton podliehajú mýtu. Mýto vzniká pri vjazde na federálnu hlavnú cestu a vzťahuje sa na federálne cesty, federálne diaľnice a pripojené čerpacie stanice a odpočívadlá.

Dôvodom zmeny sú požiadavky Federálneho ministerstva pre digitálne záležitosti a dopravu EÚ v rámci smernice Eurovignette  a  Wegekostengutachten Podľa správy by sa mýto pre nákladné vozidlá malo odvíjať od nákladov na dopravnú infraštruktúru vrátane výstavby, prevádzky, údržby a rozširovania sa.

 

Aké faktory tvoria mýto?


Mýto sa skladá z poplatkov súvisiacich s nákladmi na infraštruktúru, hlukom a znečistením ovzdušia – v závislosti od emisnej triedy CO2 vozidla, hmotnostnej triedy (nad 18 ton celkovej prípustnej hmotnosti) a počtu náprav. 

Aktuálne sadzby mýta (k 1. januáru 2023) možno nájsť na webovej stránkeFederálneho úrade pre logistiku a mobilitu  alebo na Toll Collect.

Od 1. decembra 2023 sa na NKD závadza rozlišovanie CO2 a príplatok za CO2 vo výške 200 eur na tonu CO2. Nákladné bezemisné vozidlá budú od mýta oslobodené do konca roka 2025, a po tomto období sa na náklady na infraštruktúru bude vyberať 25 % z mýtnej sadzby.

 

Aký vysoký je príplatok CO2?


Od 01. decembra 2023 sa k mýtu v Nemecku pridáva príplatok za CO2. Od 1. januára 2024 zavádza podobný CO2 príplatok aj Rakúsko a ďalšie krajiny EÚ môžu nasledovať.
Každé vozidlo má špecifickú hodnotu emisií CO2 a na začiatku je klasifikované do jednej z piatich emisných tried CO2 na šesť rokov od príslušného počiatočného dátumu registrácie, na základe rôznych parametrov.​​​​​​​ Potom sa uskutoční reklasifikácia CO2 aby sa skontrolovalo, či súčasná emisná trieda CO 2 vozidla je podľa predpisov.

Na začiatku sú všetky vozidlá klasifikované v najnižšej emisnej triede CO2 1. Vozidlá registrované 1. júla 2019 môžu byť zaregistrované do vyššej emisnej triedy CO2, pomocou sprievodnej dokumentácie.
Kvôli lepšej klasifikácii je potrebné predložiť na kontrolu ďalšie dokumenty (COC/CIF).​​​​​​​ Ďalšie informácie nájdete tu. 

Čím je emisná trieda CO2 vozidla vyššia, tým je tarifa nižšia. Napríklad vozidlá s nulovými emisiami sú klasifikované do najlepšej triedy 0 CO2. Väčšina dnešných vozidiel však bude klasifikovaná do emisnej triedy 1.

 

Aká je trieda CO2 vášho vozidla?


Ušetrite na mýte teraz zlepšením svojej CO2 triedy! 

Triedu CO2 svojho vozidla môžete určiť pomocou oficiálnej kalkulačky BALM.

UTA Edenred vám s radosťou uľahčí registráciu emisnej triedy CO2. Podrobnosti na registráciu vám poskytneme prostredníctvom UTA klientskej sekcie. 
Nezabúdajte, že aj keď má vaše vozidlo dnes emisnú triedu CO2 1, pri novom vozidle sa to môže zmeniť. Pri každej registrácii sa budú vyžadovať údaje.

 

Ako sa dá zaregistrovať lepšia trieda CO2?

 

Ak má vozidlo emisnú triedu CO2 vyššiu ako je trieda 1, musí byť registrované. To sa dá spraviť rôznymi spôsobmi v závislosti od používanej palubnej jednotky.

Ak na úhradu nemeckého mýta používate palubnú jednotku Toll Collect, údaje o vozidle a dokumenty (COC/CIF) sa musia nahrať na Toll Collect Portal.​​​​​​​ Pri používaní UTA One®, UTA One® next alebo Telepass EU (AUT), údaje o vozidle a overovacie dokumenty sa musia čo najskôr nahrať do servisného centra UTA. Pri používaní rakúskeho GO-Boxu alebo služby Toll2GO je potrebné nahrať údaje o vozidle a overovacie dokumenty na GO Toll Portal.

Aký vysoký je dodatočný príplatok CO2?

Nasledujúce tabuľky sú výňatkom z "Návrhu tretieho zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú mýtne predpisy", a čaká sa na ich schválenie.​​​​​​​ 

Príplatky od 1. decembra 2023 v €:

 

Trieda emisií oxidu uhličitého 7,5 až do < 12 t 12 až do 18 t > 18 t s až 3 nápravami > 18 t s až 4 nápravami > 18 t a s 5 a viacerými nápravami
1 EURO I a horšie 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV trieda 1
0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0


Príplatky od 1. júla 2024:​​​​​​​​​​​​​​

Trieda emisií oxidu uhličitého > 3,5 t až do < 7,5 t 7,5 až do < 12 t 12 až do 18 t > 18 t s až 3 nápravami > 18 t s až 4 nápravami > 18 t a s 5 a viacerými nápravami
1 EURO II a horšie 0,080 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV trieda 1
0,080 0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,074 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,070 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,067 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,037 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0 0

Koho sa týka rozšírenie mýta nad 3,5 ton?

Od júla 2024 budú úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 ton podliehať v Nemecku mýtu, ak sú určené alebo používané na komerčné účely v cestnej nákladnej doprave.​​​​​​​ Ovplyvní to výšku mýta pre vozidlá NKD s hmotnosťou nad 3,5 ton, ktoré využívajú diaľnice a spoplatnené cesty.

 

Ako sa bude nové mýto v Nemecku vyberať?

 

V Nemecku sa mýto vo všeobecnosti vyberá elektronicky prostredníctvom mýtneho boxu – známeho aj ako palubná jednotka (OBU). OBU nainštalovaná vo vozidle odosiela mýtne údaje do agentúry na výber mýta (v Nemecku Toll Collect), ktorá vypočíta a vyúčtuje mýto. 

S UTA Edenred máte po svojom boku skúseného partnera, ktorý vás odbremení od administratívnej záťaže pri spracovaní mýta, od poskytovania informácií a registrácie u európskych mýtnych operátorov až po inštaláciu OBU a zaplatenie mýta. 

S našou UTA One® next OBU môžete napríklad spravovať mýto jednoducho a efektívne. Získate tak prehľad o poplatkoch a uvidíte trasy, ktorými prechádzajú vaši vodiči.  

 

Existujú z mýta výnimky?

 

Rozšírenie mýta sa tak teraz dotkne aj spoločností s úžitkovými vozidlami nad 3,5 ton. Za určitých podmienok je však od mýta možné oslobodenie. To môže ušetriť veľa peňazí. Vozidlá, ktoré jazdia na alternatívne palivá, tak budú naďalej od mýta oslobodené. Tu je pár príkladov:

Elektricky poháňané vozidlá: Podľa novej legislatívy sú takéto vozidlá oslobodené od mýta na neobmedzenú dobu. Medzi elektricky poháňané vozidlá, podľa § 2 č. 1  zákon o elektromobilite , sem patria čisto batériové elektrovozidlá, externe nabíjateľné hybridné vozidlá a vozidlá s palivovými článkami. E-NKD tiež nepodliehajú mýtu. E-NKD tiež nepodliehajú mýtu.

(Prevažne) vozidlá na zemný plyn:  Tie sú oslobodené od mýta do konca roka 2023. V rámci nového systému mýtnych taríf budú aj vozidlá poháňané zemným plynom podliehať mýtu a budú musieť platiť časť nákladov na zníženie hluku a infraštruktúru.

Aké vozidlá sú momentálne oslobodené od mýta, si môžete prečítať tu. 

Výnimka na vozidlá pre malé podniky:  Podľa smerníc EÚ  môžu jednotlivé členské štáty rozhodnúť o takzvanej remeselníckej výnimke. Koaličný výbor v Nemecku rozhodol, že výnimka pre malé podniky by mala pokračovať do roku 2024. To znamená, že vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 ton tiež zostávajú bezplatné.

 

 

Viem zaregistrovať vozidlo, ktoré nie je spoplatnené?


Spoločnosti a majitelia vozidiel bez povinnosti platiť mýto ich môžu dobrovoľne zaregistrovať na  Toll Collect . Registrácia zabraňuje zbytočným kontrolám, nezrovnalostiam a zisťovaniam. Šetrí to námahu a čas. Registrácia je platná dva roky, potom sa dá predĺžiť. Registrácia, ktorá nebola obnovená do dátumu vypršania platnosti, automaticky zaniká.

Aké výhody spracovania mýta UTA ​​Edenred ponúka?

Vo väčšine európskych krajín sa dnes platí mýto na diaľniciach a iných formách infraštruktúry za vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 ton. Osobné automobily a malé dodávky sú v niektorých krajinách spoplatnené aj pri použití mostov alebo tunelov alebo pri vjazde do zón v centre mesta. V závislosti od vašej cieľovej krajiny, triedy vozidiel a veľkosti vozového parku, má UTA Edenred pre vás to správne mýtne riešenie.

Napríklad naša OBU UTA One® next vám umožňuje bezproblémovo prechádzať cez európske hranice a využívať výhody ako sú: 

check-circle-infolist
Ochrana proti sankciám spôsobených chybami pri inštalácii vďaka štandardnej pevnej inštalácii zariadenia
check-circle-infolist
Vysoká transparentnosť pre manažérov vozového parku vďaka monitorovaniu v reálnom čase
check-circle-infolist
Pohodlné ovládanie OBU cez aplikáciu v smartfóne
check-circle-infolist
Kompatibilita s najnovšími štandardmi mobilných rádií
check-circle-infolist
A ešte oveľa viac …

Viete tak profitovať z nášho komplexného servisu, odborných znalostí, špeciálnych podmienok a rozsiahlej ponuky!

uta-one-next-lkw