Huidige tolontwikkelingen 
in Europa

Introductie van CO2-emissieklassen en uitbreiding van de tol voor voertuigen met een gewicht van meer dan 3,5 ton in Duitsland
hero-img-desktop-AKTUELLE

Wat dient u te weten

check-circle-infolist

Inleiding: In de meeste Europese landen wordt al tol geheven voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Duitsland is een uitzondering. Dit land introduceert tol voor voertuigen van meer dan 3,5 ton (technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (MTM)) op 01/07/2024.

check-circle-infolist

Tolgelden: Binnenlandse en buitenlandse voertuigen met een gewicht van meer dan 3,5 ton worden per 01/07/2024 onderworpen aan tol in Duitsland. Voor binnenlandse en buitenlandse voertuigen kan tol worden betaald via on board units (OBU's) of online boekingen. Het installeren van een OBU wordt aanbevolen als u regelmatig reist.

check-circle-infolist

Tolboxen: Zelfs als er geen tolbox/OBU-vereiste is in Duitsland, verhoogt het de veiligheid en vereenvoudigt het rijden in Duitsland omdat het alle tolwegroutes dekt.

check-circle-infolist

Vrijstelling van tol: Handelsvoertuigen, kampeervoertuigen en voertuigen die worden gebruikt door brand- en reddings-, technische hulp-, rampenbestrijdings-, landbouw- en bosbouworganisaties zijn vrijgesteld van tol. Hetzelfde geldt voor voertuigen die uitsluitend voor passagiersvervoer worden gebruikt. EToll Collect | Registratie van tolvrijstelling (toll-collect.de)

check-circle-infolist

Tolkosten: Het tolbedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals: Bijvoorbeeld volgens de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (MTM), het aantal assen, de euronormen de klasse van de CO2-emissies van het voertuig. Vanaf 01/07/2024 gelden in principe nieuwe toltarieven voor voertuigen met een gewicht van meer dan 3,5 ton.

Toll Collect | Toltarieven vanaf 1 juli 2024 (toll-collect.de)

check-circle-infolist

CO2-emissieklassen: Sinds december 2023 zijn er vijf nieuwe CO2-emissieklassen van kracht als nieuwe tariefkenmerken. Hiermee moet onderscheid kunnen worden gemaakt tussen voertuigen met verschillende CO2-emissies en deze klassen vormen de basis van het proportionele toltarief voor CO2-emissies. Bepaal de CO2-emissieklasse voor uw voertuig met de Toll Collect CO2-emissieklassecalculator.

check-circle-infolist

Berekening van tol: U kunt uw tol online berekenen met behulp van de tolcalculator van het Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM). U kunt de rekenmachine openen op www.balm.bund.de

Waarom worden tolheffingen in Duitsland aangepast?

De tol voor vrachtwagens of bedrijfswagens is een op afstand gebaseerde heffing voor de weggebruiker. Deze werd geïntroduceerd in 2005 op rijkssnelwegen en in 2012 uitgebreid naar bepaalde delen van rijkswegen. Volgens de Duitse wet op de tolheffing op hoofdwegen​​​​​​​ (§ 1) zijn alle binnen- en buitenlandse motorvoertuigen of voertuigcombinaties die meer dan 7,5 ton wegen tolplichtig. Tol wordt geheven bij het oprijden van een rijksweg en is van toepassing op rijkswegen, snelwegen en aangesloten benzinestations en rustplaatsen.
De reden voor de wijziging zijn EU-eisen binnen de Eurovignetrichtlijn en de 'Wegekostengutachten' van het federale ministerie van Digitale Zaken en Transport. Volgens de richtlijn moeten tolheffingen voor vrachtwagens worden gebaseerd op de kosten van verkeersinfrastructuur, inclusief aanleg, exploitatie, onderhoud en uitbreiding.

Welke factoren dragen bij aan de prijs van de tol?

Sinds 01/12/2023 worden de tolgelden berekend op basis van de afgelegde afstand en een toltarief in centen per kilometer. De toltarieven vormen de kosten van verkeersgerelateerde CO2-uitstoot, luchtvervuiling, geluidsoverlast en kosten met betrekking tot de infrastructuur.
Het proportionele toltarief voor infrastructuur en geluidsoverlast is afhankelijk van de gewichtsklasse en het aantal assen voor voertuigen die meer dan 18 ton wegen. Op 1 december 2023 is de grondslag voor het toekennen van gewichtsklasse gewijzigd. Voorheen was het toegestane bruto voertuiggewicht (GVW) de beslissende factor. Deze werd vervangen door technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (MTM).
Hierdoor kunnen voertuigen in een hogere gewichtsklasse vallen of worden onderworpen aan tol, bijv. vrachtwagens met een maximaal bruto voertuiggewicht (GVW, veld F.2).
Het proportionele toltarief voor luchtvervuiling is gebaseerd op de emissieklasse van een voertuig.

De op 1 december 2023 geïntroduceerde CO2-emissieklassen zijn gebaseerd op de CO2-emissies van een voertuig.Voertuigen worden ingedeeld in een van de vijf CO2-emissieklassen. Het specificeren van de CO2-emissieklasse van een voertuig is de verantwoordelijkheid van de tolklant. Alle geregistreerde tolklanten worden in eerste instantie geclassificeerd door Toll Collect als CO2-emissieklasse 1. Een goedkopere klasse kan worden aangevraagd in het Toll Collect-portaal voor voertuigen die op of na 1 juli 2019 zijn geregistreerd.

Hoe hoog is de tol momenteel in Duitsland en hoeveel zal dit vanaf 1 juli 2024 zijn?

Huidige toltarieven (vanaf 01/12/2023) zijn te vinden op de Toll Collect-website.

Toll Collect | Toltarieven vanaf 1 juli 2024 (toll-collect.de)

Hoe worden nieuwe tolheffingen in Duitsland geïnd?

In Duitsland wordt de tol over het algemeen elektronisch geïnd via een tolbox, ook wel een on-board-unit of OBU genoemd. De OBU dient tolinformatie in bij het tolheffingspunt. In Duitsland berekent en factureert Toll Collect de tol.
Met UTA Edenred heeft u een ervaren partner aan uw zijde die u verlost van de rompslomp van Europese tolverwerking, van informatieverstrekking aan en registratie bij tolexploitanten tot de installatie van boordsystemen en regelen van tolgelden.
Met onze UTA One® next OBU beheert u bijvoorbeeld snel en efficiënt tolgelden. U zult meer inzicht krijgen in de tarieven en kunt de routes van uw chauffeurs zien.

Wie wordt er getroffen door de toluitbreiding in Duitsland?

Vanaf juli 2024 moeten binnenlandse en buitenlandse voertuigen met een gewicht van meer dan 3,5 ton tolgelden betalen in Duitsland. De tol voor vrachtwagens zal dan van invloed zijn op commerciële vrachtvervoerders die snelwegen en tolwegen gebruiken. Voertuigcombinaties zijn alleen onderworpen aan tolheffing als de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (F.1) van het trekkende voertuig meer dan 3,5 ton bedraagt. Er is een vrijstelling voor handelaren en soortgelijke bedrijven.

Toll Collect | Registratie van tolvrijstelling (toll-collect.de)

Geldt voor een voertuig met een MTM van meer dan 3,5 ton vanaf 1 juli 2024 tol als ik een aanhangwagen gebruik?

Voertuigcombinaties zijn alleen onderworpen aan tolheffing als de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand (F.1) van het trekkende voertuig (motorvoertuig) meer dan 3,5 ton bedraagt.

Toll Collect | Registratie van tolvrijstelling (toll-collect.de)

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van tol?

De toluitbreiding van 2024 heeft ook invloed op bedrijven die voertuigen besturen die meer dan 3,5 ton wegen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen sommige voertuigen worden vrijgesteld van tol.

Elektrische voertuigen hebben een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot dan conventionele voertuigen met verbrandingsmotor. Ze zijn dus ook na de recente wetswijzigingen vrijgesteld van tol. In overeenstemming met § 2 nr. 1 van de Elektromobiliteitswet omvat dit voertuigen die louter elektrisch zijn, hybride voertuigen en waterstofvoertuigen. Dit geldt ook voor elektrische vrachtwagens van meer dan 7,5 ton. Deze zijn tevens vrijgesteld van tol.

Emissievrije voertuigen, zoals elektrische of waterstofvoertuigen, zijn tot 31 december 2025 vrijgesteld van tol. Deze voertuigen zijn onderworpen aan een proportioneel toltarief dat met 75 procent wordt verlaagd voor infrastructuurkosten, evenals proportionele toltarieven voor extreme luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Emissievrije voertuigen met een MTM van maximaal 4,25 ton zijn permanent vrijgesteld van tol.

Zijn alle kampeervoertuigen tolplichtig?

Volgens de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM) zijn campers met een gewicht van meer dan 3,5 ton over het algemeen vrijgesteld van tol als ze permanente "woonvoorzieningen" hebben, zoals woonruimte, toilet, douche, bedden en kookfaciliteiten. Dergelijke campers mogen echter alleen worden gebruikt voor passagiersvervoer. Hetzelfde geldt voor vrachtwagens met boxbody's die zijn omgebouwd tot campers. Omdat kampeervoertuigen meestal van buitenaf herkenbaar zijn, blijven ze vrijgesteld van tolheffing zonder dat er administratie nodig is.

Welke voorschriften zijn van toepassing op voertuigen op lpg?

Voertuigen op lpg zijn sinds 01/01/2024 onderworpen aan tolgelden of, in het geval van voertuigen van meer dan 3,5 ton, aan tolgelden vanaf 01/07/2024.

Geldt er een vrijstelling voor handelsvoertuigen?

In overeenstemming met de EU-richtlijn kunnen individuele lidstaten vrijstellingen handhaven voor handelaren. Dit gaat ook op voor Duitsland.
Dit betekent dat: handelsvoertuigen van 3,5 tot 7,5 ton vrijgesteld blijven van tol.

Er is echter geen uitzondering voor voertuigen van meer dan 7,5 ton: de tol hiervoor is aanzienlijk verhoogd vanaf 2024, net als bij andere voertuigen.

De wet voorziet niet in een algemene tolvrijstelling voor handelaren, maar in een reisgerelateerde tolvrijstelling. Reizen die niet aan de vereisten voldoen, zijn onderworpen aan tol. Een lijst van beroepen die voldoen aan de vereisten voor de vrijstelling voor handelaren is te vinden op de website van de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit.

De vrijstelling voor handelaren geldt ook voor buitenlandse handelsondernemingen. Tijdens tolcontroles moet worden aangetoond dat de reis voldoet aan de vereisten van de vrijstelling voor handelaren. Voorbeelden van bewijs zijn een handel-/bedrijfskaart, (een kopie van) de bedrijfsregistratie, leveringsbonnen of klantbestellingen. Bewijs moet in het Duits of in de vorm van een Duitse vertaling worden voorgelegd.

Er is echter geen uitzondering voor voertuigen van meer dan 7,5 ton: de tol hiervoor is aanzienlijk verhoogd vanaf 2024, net als bij andere voertuigen.

Meer informatie over de vrijstelling voor handelaren is te vinden op de Toll Collect-website.

Kan ik mijn niet-tolplichtige voertuig registreren?

Bedrijven en eigenaren van niet-tolplichtige voertuigen kunnen deze vrijwillig registreren bij Toll Collect. Registratie voorkomt onnodige controles, omleidingen en hoorzittingen. Dat bespaart tijd en moeite. De inschrijving is twee jaar geldig en kan vervolgens worden verlengd. Inschrijvingen die op de vervaldatum niet zijn verlengd, vervallen automatisch.

Welke UTA Edenred toloplossing is geschikt voor mijn voertuig?

UTA Edenred biedt een toloplossing voor elk type voertuig, zodat u efficiënt in Duitsland en door Europa kunt reizen.
Als u voornamelijk in Duitsland reist, bieden wij een betrouwbare tolheffing via de Toll Collect OBU.
Als u regelmatig door Europa reist, dan is de UTA One® de juiste OBU-oplossing voor u! Deze heeft de mogelijkheid van 18 tolcontexten in 16 landen. Tol wordtelektronisch vastgelegd via één apparaat. U kunt al uw transacties in uw klantaccount bijhouden.
Voor alle scenario's profiteert u van duidelijke, gespecificeerde facturering; handige verwerking via UTA Edenred; en een mobiliteitspartner die aan uw zijde staat wanneer en waar u het nodig hebt.

Welke voordelen voor tolverwerking biedt UTA Edenred?

In de meeste Europese landen wordt tegenwoordig tol geheven op snelwegen en andere vormen van infrastructuur voor voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen. Auto's en kleine bestelwagens zijn in sommige landen ook onderworpen aan tol bij het gebruik van bruggen of tunnels of het binnenrijden van stadscentra. Afhankelijk van het land van bestemming, de voertuigklasse en de omvang van het wagenpark heeft UTA Edenred de juiste toloplossing voor u.

Met onze UTA One® next OBU kunt u bijvoorbeeld probleemloos over Europese grenzen reizen en genieten van voordelen zoals: 

check-circle-infolist
Bescherming tegen boetes veroorzaakt door installatiefouten, dankzij de standaard vaste installatie van het apparaat
check-circle-infolist
Hoge transparantie door real-time monitoring voor wagenparkbeheerders
check-circle-infolist
Handige bediening van het boordsysteem via smartphone-app
check-circle-infolist
Compatibiliteit met de nieuwste mobiele radiostandaarden
check-circle-infolist
En nog veel meer …

U profiteert van onze uitgebreide service, deskundige kennis, speciale voorwaarden en een hoogwaardig productassortiment!

uta-one-next-lkw