UTA Edenred Move for Good

Het duurzaamheidsprogramma voor mobiliteitsbedrijven

header-sustainability

UTA Edenred - Vereenvoudigen van duurzame mobiliteit

contents-sustainability-leaf

De wereld heeft een omslagpunt bereikt waarop de mobiliteit van goederen en diensten belangrijker dan ooit is voor economische welvaart, terwijl de transportsector een van de grootste bijdragers is aan de wereldwijde CO2-uitstoot.

De algemene gevoeligheid voor het milieu en de gevaren van klimaatverandering is ongekend hoog. Zo voelen transport- en logistieke bedrijven en commerciële wagenparkbeheerders de druk om te handelen en te sturen op duurzame mobiliteit in de toekomst.

Met het programma Move for Good dat Edenred lanceerde wordt deze uitdaging aangepakt. Met oplossingen, diensten en groene initiatieven op maat helpt UTA Edenred klanten het nieuwe tijdperk van duurzame mobiliteit en alternatieve brandstoffen in te gaan, te voldoen aan strengere emissienormen voor hun voertuigen, een groener industrieel ecosysteem te ontwikkelen en wereldwijde gemeenschappen te beschermen.

UTA Edenred Move for Good

Ons programma Move for Good biedt probleemloze toegang tot de stedelijke en landelijke infrastructuur waarvan Europese transport- en logistieke bedrijven en wagenparkbeheerders elke dag afhankelijk zijn om mobiel en economisch succesvol te blijven - een duurzaam mobiliteitsconcept.

Door gebruik te maken van groene oplossingen en diensten die duurzame mobiliteit mogelijk maken en de rijprestaties verbeteren, kunnen onze klanten beter voldoen aan milieuregelgeving. Bovendien worden bedrijven die overstappen op volledig elektrische of hybride wagenparken ondersteund met aanbiedingen die hen helpen deze overstap sneller en gemakkelijker te doen.

Het programma Move for Good is gebaseerd op vier pijlers:

utaedenredmoveforgood
check-circle-infolist
Compenseren  - CO2-emissies van klanten compenseren via gecertificeerde projecten.
check-circle-infolist
Reduceren - Lagere operationele emissies door allerlei maatregelen.
check-circle-infolist
Bewustzijn - Het belang bijbrengen van het compenseren van emissies en omarmen van duurzaamheid binnen de sector.
check-circle-infolist
Herstel - Verder gaan dan het neutraliseren van de impact van CO2 om herstel te vergemakkelijken via praktische projecten.

Move for Good zet klanten op weg naar het voldoen aan duurzame milieu-eisen terwijl de winstgevendheid niet uit het oog wordt verloren.

Oplossingen, diensten en initiatieven

Dit is wat UTA Edenred Move for Good te bieden heeft

Ondersteuning voor diverse energievormen - eenvoudig flexibel

Milieuvriendelijke mobiliteit: In lijn met de verschuiving in de sector naar duurzame mobiliteit en alternatieve brandstoffen, stelt UTA Edenred haar klanten in staat om naast conventionele brandstoffen ook biodiesel, LNG en CNG te gebruiken. Bovendien kunnen klanten laadtransacties voor elektrische en hybride wagenparken afhandelen.

fluessigerdgas-station
contents-train

UTA-service voor gecombineerd vervoer - eenvoudig praktisch

Duurzame alternatieven: Een vrachtwagen op een trein laden en via een UTA Edenred-servicepartner per spoor laten vervoeren, heeft voor klanten een aantal voordelen. Dat betekent, bijvoorbeeld, een lagere CO2-uitstoot en lagere brandstofkosten omdat het voertuig niet aan het verkeer op de weg deelneemt, naleving van wettelijke pauzes en nacht-, zon- en feestdagenbeperkingen, kostenbesparingen door het niet verschuldigd zijn van tol en rust voor chauffeurs tijdens lange ritten.